Avainsanat:

KVL:2003/80

Antopäivä
12.11.2003
Diaarinumero
1781/80/2003
arvonlisävero, rahoituspalvelu, rahoituksen järjestäminen

Yhtiö harjoitti muun muassa vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen järjestämistä pienille ja keskisuurille suomalaisille yrityksille. Tämä yhtiön toiminta koostui neljästä eri vaiheesta:

  1. kohdeyhtiön nykytilanteen kartoitus niin sanotun due diligence tarkastuksen muodossa,
  2. kohdeyhtiön 3-5 vuoden liiketoimintasuunnitelman täsmäyttäminen ja pukeminen numeroiksi tulevan rahoitustarpeen ja kantokyvyn määrittelemiseksi,
  3. liiketoimintasuunnitelmaan pohjautuvan oman pääoman, oman pääoman luonteisen sekä vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen määrittely sekä
  4. rahoituksen toteutus.

Vaiheista 1-3 eli mitoituksen ja rahoitusrakenteen määrittelyvaiheista yhtiö veloitti perusveloituksen sekä lisäksi erikseen ulkopuoliset kulut, jotka olivat syntyneet esimerkiksi tilintarkastus- ja lakiasiainpalveluista. Vaiheesta 4 eli rahoituksen toteutuksesta yhtiö veloitti palkkion, joka määriteltiin prosenttiosuutena toteutetusta rahoituksesta. Lisäksi yhtiö peri erikseen veloitetut ulkopuoliset kulut.

Yhtiö ei myynyt mitoituksen ja rahoitusrakenteen määrittelyä erillisenä palveluna. Toimeksiantajalla oli kuitenkin pääsääntöisesti oikeus rahoitussuunnitelman valmistuessa olla toteuttamatta rahoitusta ja päättää toimeksianto tähän. Tässä tapauksessa toimeksiantajalta veloitettiin vain perusveloitus.

Vieraan pääoman hankkiminen ja kokoaminen asiakkaalle on verotonta rahoituksen järjestämistä. Yhtiön ei ollut tämän vuoksi suoritettava arvonlisäveroa kohdan 4 mukaisista rahoituksen toteuttamiseksi suorittamistaan toimista perimästään palkkiosta.

Hakemuksessa tarkoitettuja esitoimenpiteitä oli niiden luonne huomioon ottaen pidettävä rahoituksen toteuttamisesta erillisinä asiantuntijapalveluina eikä verottoman rahoituspalvelun erityisinä ja olennaisina osina. Yhtiön oli tämän vuoksi suoritettava arvonlisäveroa kohtien 1-3 suorittamisesta perimistään palkkioista.
Ennakkoratkaisu ajalle 12.11.2003-31.12.2004.

Arvonlisäverolaki 41 ja 42 §
Kuudennen arvonlisäverodirektiivin (77/388/ETY) 13 artiklan B kohdan d alakohta
LAINVOIMAINEN