Avainsanat:

KVL:2003/9

Antopäivä
19.2.2003
Diaarinumero
2402/80/2002
arvonlisävero, verollinen myynti, palvelun myynti, rahoituspalvelu, arvopaperikauppa, arvopaperikaupan selvityspalvelu, edelleenlaskutus

Hakijan, joka kuului muun muassa arvopaperikauppaa harjoittavaan verovelvollisuusryhmään, osana selvitystoimintaa tekemät kirjaukset arvo-osuusrekisteriin olivat erityinen ja olennainen osa arvopaperikauppaa. Verovelvollisuusryhmän ei ollut suoritettava arvonlisäveroa tilinhoitajayhteisöltä perimistään kauppakirjausten kirjausmaksuista.

Tilinhoitajayhteisön edelleen omilta asiamiehiltään laskuttamat kirjausmaksut olivat osa tilinhoitajayhteisön arvopaperien säilytykseen ja tallessapitoon liittyvää verollista palvelua. Verovelvollisuusryhmän oli suoritettava arvonlisäveroa asiamiehiltään veloittamistaan kirjausmaksuista.
Ennakkoratkaisu ajalle 19.2.2003 – 31.12.2004.

Arvonlisäverolaki 17 §, 18 § 2 mom, 41 §, 42 § 1 mom 6 kohta ja 2 mom
POISTETTU KHO 28.12.04 T 3446