KVL:2002/25

Antopäivä
24.4.2002
Diaarinumero
807/80/2002
henkilökohtaisen tulon verotus, rahastokorotus osuuskunnassa, rahastokorotuksesta muodostuvanedun verovuosi, osuusmaksun palautus

Uuden osuuskuntalain 9 luvun 20 §:n 1 momentin mukaan rahastokorotus toteutetaan siten, että osuusmaksua koskevaa sääntöjen määräystä muutetaan ja jakokelpoista ylijäämää siirretään jäsenen osuusmaksuun vastaavassa suhteessa kuin jäsenille voidaan jakaa ylijäämää lain ja sääntöjen mukaan. Oikeus rahastokorotukseen on sillä, joka on osuuskunnan jäsen rahastokorotuksesta päätettäessä. Osuuskunta X aikoo käyttää rahastokorotusta muuttaessaan osuusmaksut euromääräisiksi. Henkilö A on osuuskunta X:n jäsen. Rahastokorotuksesta aiheutuva etu otetaan huomioon A:n verotuksessa vasta korotettua osuusmaksua palautettaessa.

Kun osuuskunnan jäsen ilmoittaa kirjallisesti osuuskunnalle eroavansa osuuskunnan jäsenyydestä, hänellä on oikeus saada osuusmaksunsa takaisin. Osuusmaksu palautetaan kokonaan, jos osuuskunnalla on eroamista seuraavassa tilinpäätöksessä taseen mukaan jakokelpoista ylijäämää. Jos jakokelpoista ylijäämää ei ole, palautettava määrä määräytyy palautukseen käytettävissä olevan oman pääoman perusteella. Osuusmaksun palautukseen sovelletaan verotuksessa tuloverolain luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä. Osuuskunnasta eroaminen katsottiin osuuden muuksi luovutukseksi, joka tapahtuu TVL 110 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla sinä verovuonna, jonka aikana A ilmoittaa osuuskunnalle erostaan.
Ennakkoratkaisu vuosille 2002 ja 2003.

Tuloverolaki 110 § 2 mom
EI MUUTOSTA KHO 10.10.02 T 2478