KVL:2005/23

Antopäivä
13.4.2005
Diaarinumero
2218/80/2004
henkilökohtaisen tulon verotus, rakennusala, ns. ateriakorvausvähennys, työnantajan järjestämä työpaikkaruokailu

A työskenteli vuonna 2004 noin 4 ½ kk:n ajan kirvesmiehenä aliurakoitsijan palveluksessa Eurajoen kunnassa Olkiluoto 3 Ydinvoimalaprojektin alueella, minne hän kulki päivittäin kotoaan Nakkilasta. A:n työnantaja ei ollut järjestänyt työpaikkaruokailua eikä korvannut ruokailun kustannuksia. Projektin alueella oli pääurakoitsijan työntekijöiden työmaaruokala, jota kaikki ydinvoimala-alueella työskentelevät saattoivat käyttää. A:n työnantajan ja pääurakoitsijan välillä ei ollut sopimusta siitä, että aliurakoitsijan työntekijät voivat ruokailla pääurakoitsijan työmaaruokalassa. Koska A:n oma työnantaja ei ollut järjestänyt työpaikkaruokailua, A:lla oli oikeus vähentää ylimääräisiä elantokustannuksia tulonhankkimismenoina. Vähennyskelpoisena määränä voitiin pitää verohallituksen vuodelle 2004 vahvistaman verovapaan ateriakorvauksen määrää.
Ennakkoratkaisu vuodelle 2004.

Tuloverolaki 29 § 1 mom
Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2004 (10.12.2003/1103) 3 § 3 mom ja 14 §

Ei muutosta KHO 7.10.05 T 2538