KVL:2005/38

Antopäivä
25.5.2005
Diaarinumero
225/80/2005
elinkeinotulon verotus, saamisen menetys, osakkeiden ja saamisen luovutus

X Oyj aikoi luovuttaa kaikki täysin omistamansa tytäryhtiön osakkeet sekä tältä tytäryhtiöltä olevan saamisensa yhdellä luovutustoimella samalle luovutuksensaajalle. Kauppakirjan mukaan lainasaaminen siirrettiin saamisen nimellisarvoa merkittävästi alemmalla hinnalla. Koska osakkeet olivat verovapaasti luovutettavia, osakkeiden luovutuksesta syntyvä luovutustappio ei ollut X Oyj:n verotuksessa vähennyskelpoinen meno.

Rahoitusomaisuuteen kuuluvien saatavien vähentämisestä säädetään EVL 17 §:n 2 kohdassa. Tämän lainkohdan mukaan ovat vähennyskelpoisia muun rahoitusomaisuuden kuin myyntisaamisten lopullisiksi todetut arvonalenemiset. Konserniyhtiöltä olevan muun saamisen kuin myyntisaamisen menetys on kuitenkin EVL 16 §:n 7 kohdan säännöksen mukaan vähennyskelvoton. Kun osakkeiden ja lainasaamisen luovutus oli tapahtunut yhdellä luovutustoimella samojen luovuttaja- ja ostajatahojen välillä, luovutustoimen katsottiin muodostavan yhden kokonaisuuden. X Oyj ei voinut vähentää verotuksessaan luovutuksen yhteydessä syntynyttä lainasaamisen menetystä.
Ennakkoratkaisu vuodelle 2004.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 16 § 7 kohta, 17 § 2 kohta
Laki verotusmenettelystä 28 §

Ei muutosta KHO 10.11.05 T 2916