KVL:2004/46

Antopäivä
16.6.2004
Diaarinumero
2836/80/2003
verovapaa vahingonkorvaus, luonnonsuojelulain rajauspäätöksen johdosta maksettu korvaus

A:n omistamalla kiinteistöllä oli todettu valkoselkätikan pesintä. Alueellinen ympäristökeskus oli tehnyt luonnonsuojelulain (1096/1996) 47 §:n 3 momentin mukaisen erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan rajauspäätöksen kiinteistön alueelle. A:lle maksettiin rajauspäätöksen johdosta luonnonsuojelulain 53 §:n 1 momentin mukaisesti korvaus. Tämä valtion varoista maksettava kertakaikkinen korvaus oli verotuksessa rinnastettavissa tuloverolain 80 §:n 7 kohdassa tarkoitettuun verovapaaseen korvaukseen, jota kumotun luonnonsuojelulain (71/1923) perusteella maksettiin tuon lain 9 §:ssä tarkoitetun suojelualueen omistajalle. Korvaus oli A:n verotuksessa verovapaata vahingonkorvausta.
Ennakkoratkaisu vuosille 2003 ja 2004.

Tuloverolaki 80 § 7 kohta
EI MUUTOSTA KHO 27.5.05 T 1280