KVL:2005/97

Antopäivä
14.12.2005
Diaarinumero
1580/80/2005
henkilökohtaisen tulon verotus, toimintamuodon muutos, tavallinen kiinteistöyhtiö keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi

A omisti kokonaan ns. tavallisen kiinteistöosakeyhtiön osakekannan. Yhtiön yhtiöjärjestystä aiottiin muuttaa siten, että yhtiöstä tulisi keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiöjärjestyksen muutoksen yhteydessä aiottiin noudattaa tasejatkuvuutta. Yhtiön ei katsottu verotuksessa purkautuvan. A:lle ei syntynyt yhtiöjärjestyksen muutoksen yhteydessä veronalaista tuloa.
Ennakkoratkaisu vuosille 2005 ja 2006.

Tuloverolaki 24 §
LAINVOIMAINEN