KVL:2005/24

Antopäivä
13.4.2005
Diaarinumero
1999/80/2004
elinkeinotulon verotus, lyhyeksimyynti, osakelainaus, hankintamenon määrä ja jaksottaminen

Eläkelaitos myi pörssikaupassa osakkeita vuoden 2004 lopussa. Kysymyksessä oli ns. lyhyeksimyynti. Pörssikauppojen selvitys tapahtui tavallisesti viimeistään kolmantena päivänä kaupantekopäivän jälkeen. Voidakseen toimittaa osakkeet ostajalle, hakija otti vastaavat osakkeet lainaksi. Lainaksi ottaminen saattoi tapahtua vasta vuoden 2005 puolella. Osakkeiden luovutushinta oli verovuoden 2004 veronalaista tuloa ja osakkeiden hankintameno saman vuoden vähennyskelpoista menoa. Osakkeiden hankintameno määräytyi osakkeiden lainaksiottohetken käyvän arvon perusteella. Jos osakkeiden lainaksi ottaminen tapahtui vasta verovuoden 2005 puolella, tuli verovuonna 2004 myytyjen osakkeiden vähennyskelpoinen hankintameno vähentää arvion määräisenä.
Ennakkoratkaisu vuosille 2004 ja 2005.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 4 §, 5 § 1 k, 7 §, 8 § 1 mom 1 k, 11 §, 19 § ja 29 §

Ei muutosta KHO 22.3.06 T 666