Avainsanat:

KVL:2005/32

Antopäivä
11.5.2005
Diaarinumero
260/80/2005
arvonlisävero, verovelvollisuus, yleishyödyllinen yhteisö, urheilutilan käyttöoikeuden luovutus, golfyhdistys, jäsen- ja liittymismaksu

Yhdistyksen tarkoituksena oli tarjota jäsenilleen golfpelin harrastamiseen tarvittavat alueet ja tilat sekä muut mahdollisuudet. Yhdistys tarjosi jäsenilleen golfiin liittyviä harrastus-, kilpailu- ja muita vastaavia tilaisuuksia. Yhdistys tarjosi peli- ja kilpailumahdollisuuksia myös ulkopuolisille. Yhdistys peri jäseniltään vuosittain jäsenmaksun ja vuosimaksun. Jäseniltä perittiin lisäksi heidän liittyessä yhdistyksen jäseniksi liittymismaksu.

Yhdistystä ei pidetty tuloverolain 22 §:ssä tarkoitettuna yleishyödyllisenä yhteisönä, koska sen jäsenyys edellytti golfkentän omistavan osakeyhtiön osakkuutta tai osakkeen hallintaa.

Yhdistyksen harjoittama pelioikeuksien luovuttaminen jäsenilleen ja muille kentän käyttäjille tapahtui, ottaen huomioon toiminnan laajuus, siitä saadut tulot ja kilpailutilanne, arvonlisäverolain 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla liiketoiminnan muodossa.

Yhdistyksen jäseniltään perimät jäsen- ja liittymismaksut olivat vastiketta yhdistyksen tarjoamista palveluista. Kysymys oli kokonaisuutena ottaen palvelusta, jolla annettiin mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen. Yhdistyksen oli siten suoritettava arvonlisäveroa myös jäseniltään perimistään jäsen- ja liittymismaksuista.
Ennakkoratkaisu ajalle 11.5.2005–31.12.2006.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 4 §, 18 § 2 mom, 29 § 1 mom 4 kohta ja 85a § 1 mom 3 kohta
Tuloverolaki 22 § ja 23 §
Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudes arvonlisäverodirektiivi (77/388/ETY) 13 artikla A kohdan 1 kohdan m alakohta ja 2 alakohdan a alakohta
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisu 21.3.2002 Kennemer Golf Country Club (C-174/00)

Ei muutosta KHO 8.1.07 T 1