Avainsanat:

KVL:2007/9

Antopäivä
7.3.2007
Diaarinumero
1770/80/2005
arvonlisävero, vähennysoikeus, rakennuspalvelut, tarkistusmenettely

Yhtiö oli teettänyt omistamaansa kiinteistöön peruskorjauksen. Yhtiö vuokrasi osan kiinteistöstään arvonlisäverovelvolliselle yritykselle. Muu osa kiinteistöstä jäi yhtiön verottomaan käyttöön. Yhtiö oli hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden vuokraamisesta.

Yhtiö ei voinut vähentää rakennukseen kohdistuviin rakentamispalveluihin sisältyvää arvonlisäveroa kokonaan, vaan vähennys voitiin tehdä vain siltä osin kuin rakennusta käytetään verollisessa toiminnassa. Yhtiöllä oli oikeus vaatia arvonlisäverodirektiivin mukaista vähennyksen tarkistusmenettelyn käyttämistä. Vuosittain tarkistettava määrä oli 1/5 siitä osasta hankintaan sisältyvästä verosta, joka vastasi alkuperäisen vähennykseen oikeuttavan käytön osuuden ja tarkistusvuoden toteutuneen vähennykseen oikeuttavan käytön osuuden erotusta. Tarkistusaika oli viisi vuotta mukaan lukien perusparantamisen valmistumisvuosi.
Ennakkoratkaisu ajalle 7.3.2007 – 31.12.2008.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 27 § 1 mom, 28 § 1 mom 30 § 1 mom, 33 § 1 mom, 102 § 1 mom 1 kohta, 106 § ja 117 §
Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, 137 artikla 1 kohta d alakohta ja 2 kohta, 168 artikla, 173 artikla 1 kohta, 184 artikla, 187 artikla 1 ja 2 kohta
LAINVOIMAINEN