KVL:2005/50

Antopäivä
22.6.2005
Diaarinumero
452/80/2005
elinkeinotulon verotus, sulautuminen, käyttöomaisuusosakkeiden luovutus, omistusaika, yritysmuodon muutos

A Oy, B Oy ja C Oy aikoivat sulautua D Oy:öön. Sulautuvista yhtiöstä B Oy ja C Oy oli muutettu kommandiittiyhtiöistä osakeyhtiöiksi ennen sulautumisia.

Jos osakeyhtiömuotoiset osakkaat luovuttivat sulautumisvastikkeena saamiaan vastaanottavan D Oy:n osakkeita, EVL 6b §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu yhden vuoden omistusaika laskettiin siitä hetkestä alkaen, jolloin sulautuvan yhtiön osakkeet oli hankittu. Jos sulautuva yhtiö oli muutettu kommandiittiyhtiöstä osakeyhtiöksi tuloverolain 24 §:ssä säädetyllä tavalla, omistusaika laskettiin kommandiittiyhtiön yhtiöosuuden hankinnasta.
Ennakkoratkaisu vuosille 2005 ja 2006.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 6b § 2 mom 1 kohta, 51c §, 52b § 4 mom
Tuloverolaki 24 § 4 mom

Ei muutosta KHO 30.1.06 T 155