Avainsanat:

KVL:2006/57

Antopäivä
13.9.2006
Diaarinumero
21/80/2006
arvonlisävero, palvelun myynti, rahoituspalvelu, arvopaperikauppa

Yhtiö tarjosi asiakkailleen sähkön hinnan suojauspalveluja vakioiduilla johdannaistuotteilla. Johdannaiskauppaa käytiin Nord Poolin rahoitusmarkkinoilla. Yhtiö toimi välittäjänä omissa nimissään, mutta asiakkaidensa lukuun. Kaupankäynti voitiin toteuttaa yksittäisten toimeksiantojen perusteella tai asiakkaan kanssa tehdyn kaupankäyntisuunnitelman mukaisesti. Sähköjohdannaissopimusten kohde-etuutena oli sähkön hinta eivätkä johdannaissopimukset johtaneet sähkön toimitukseen. Johdannaiskaupan selvityksen lopputuloksena määräytyvä tulos, joka hyvitettiin asiakkaalle tai veloitettiin asiakkaalta rahana, oli verotonta arvopaperikauppaa riippumatta siitä, tapahtuiko veloitus tai hyvitys samalla laskulla sähkökaupan yhteydessä.

Yhtiön harjoittama johdannaiskauppojen välityspalvelu hakemuksessa tarkoitetuissa tilanteissa, joissa asiakas antoi päätöksenteon kaupasta yhtiölle, oli arvonlisäverotonta johdannaisten välityspalvelun myyntiä.
Ennakkoratkaisu ajalle 13.9.2006 - 31.12.2007.

Arvonlisäverolaki 1 § 1 mom 1 kohta, 17 §, 18 §, 41 §, 42 § 1 mom 6 kohta ja 3 mom
Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudes arvonlisäverodirektiivi (77/388/ETY) 13 B artikla 1 kohta d alakohta 5 kohta
LAINVOIMAINEN