KVL:2006/79

Antopäivä
13.12.2006
Diaarinumero
1816/80/2006
konserniavustus, omistusosuusedellytys, hankitut omat osakkeet

B Oy omisti 60 % A Oy:n osakkeista. A Oy oli hankkinut omia osakkeitaan siten, että sen itsensä omistuksessa oli loput 40 % osakepääomasta. A Oy:n hallussa olevia omia osakkeita ei otettu huomioon konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 3 §:n mukaista 90 %:n omistusosuutta laskettaessa. B Oy:n ja A Oy:n välillä katsottiin vallitsevan konserniavustuksesta verotuksessa annetussa laissa tarkoitettu konsernisuhde. A Oy:n B Oy:lle antama konserniavustus oli yhtiön verotuksessa vähennyskelpoinen.
Ennakkoratkaisu vuosille 2007 ja 2008.

Laki konserniavustuksesta verotuksessa 3 § 1 ja 3 mom
LAINVOIMAINEN