KVL:2006/60

Antopäivä
13.9.2006
Diaarinumero
1072/80/2006
lähdevero, yksinomaan pääomasijoitustoimintaa harjoittava kommandiittiyhtiö

A Ky:n toimialana ja ainoana tarkoituksena oli tehdä sijoituksia pääomasijoitustoimintaa harjoittaviin rahastoihin, sijoitusyhtiöihin tai vastaaviin. A Ky:tä hallinnoi vastuunalainen yhtiömies X Oy ja äänettöminä yhtiömiehinä olivat sijoittajat. Käytännössä A Ky hankki äänettömän yhtiömiehen yhtiöosuuksia tai vastaavia henkilöyhtiöistä tai rahastoyhtiöistä. A Ky voi ottaa lyhytaikaista lainaa mm. sijoituksien väliaikaista rahoittamista varten. A Ky:n tulot tulivat muodostumaan pääasiassa sijoituksista irtautumisista saatavista tuloista. A Ky:n toimikausi oli määräaikainen.

A Ky:tä oli pidettävä tuloverolain 9 §:n 5 momentissa tarkoitettuna yksinomaan pääomasijoitustoimintaa harjoittavana kommandiittiyhtiönä. A Ky oli velvollinen perimään lähdeveroa rajoitetusti verovelvollisen yhtiömiehen osuuteen sisältyvästä tulosta siltä osin kuin tulo olisi ollut rajoitetusti verovelvollisen suoraan saamana veronalaista. Ennakkoratkaisu lähdeveron perintään vuosille 2006-2008.

Tuloverolaki 9 § 5 mom
Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta 3 g §
EI MUUTOSTA KHO 12.2.07 T 285 VUOSIK.