KVL:2006/62

Antopäivä
4.10.2006
Diaarinumero
1213/80/2006
elinkeinotulon verotus, konserniavustus, ey-oikeus, ulkomainen yhtiö avustuksen saajana, tappiollinen yhtiö avustuksen saajana

A Oy kuului konserniin, jonka emoyhtiö oli suomalainen X Oy. Konserniin kuului myös isobritannialainen alakonserni. A Oy:n verotettavaan tuloon sisältyi mm. luovutusvoitto, joka oli syntynyt tuotantotoiminnan osan myynnistä. A Oy aikoi antaa konserniavustuksen Iso-Britanniassa asuvalle konserniyhtiölle B Ltd:lle.

B Ltd:llä oli aikaisempina vuosina syntyneitä verotuksellisia tappioita. Nämä tappiot olivat luonteeltaan ns. pääomatappioita (capital losses), jotka voitiin Iso-Britannian lainsäädännön mukaan vähentää vain verovuonna tai seuraavina verovuosina kertyvistä ns. pääomavoitoista (capital gains). A Oy:n ilmoituksen mukaan B Ltd aiottiin asettaa selvitystilaan eikä yhtiö pystynyt käyttämään tappioitaan. B Ltd ei harjoittanut Suomessa elinkeinotoimintaa.

EY-oikeuden selvät, täsmälliset ja ehdottomat normit ovat välittömästi sovellettavaa oikeutta ja jäsenvaltioiden viranomaisten on jätettävä soveltamatta sellaisia sisäisen lainsäädännön säännöksiä, jotka ovat tällaisten normien vastaisia. Konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain säännösten ei katsottu olevan edellä tarkoitetulla tavalla ristiriidassa EY-oikeuden kanssa eikä tämän lain säännöksiä siten tullut jättää soveltamatta A Oy:n antamaan konserniavustukseen.

A Oy:n B Ltd:lle antamaa avustusta ei annettu viimeksi mainitun yhtiön Suomessa harjoittamaa elinkeinotoimintaa varten konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 §:n edellyttämällä tavalla. B Ltd:lle annettu avustus ei ollut konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain nojalla A Oy:n verotuksessa vähennyskelpoinen meno.
Ennakkoratkaisu vuodelle 2006. Äänestys 6-1.

Laki konserniavustuksesta verotuksessa 1 §, 2 § ja 3 §
EI MUUTOSTA KHO 31.12.07 T 3378 VUOSIK.