KVL:2008/11

Antopäivä
5.3.2008
Diaarinumero
1661/80/2007
elinkeinotulon verotus, osakepalkkiojärjestelmä, omien uusien osakkeiden luovutus, yhtiön vähennysoikeus

A Oy:n tarkoituksena oli ottaa käyttöön tietyille yhtiön avainhenkilöille suunnattu kannustinjärjestelmä, jonka perusteella A Oy suorittaisi näille avainhenkilöilleen kunkin ansaintajakson jälkeen palkkion rahana sekä yhtiön osakkeina. Luovutettavat osakkeet voisivat olla myös sellaisia, jotka yhtiö on saanut haltuunsa maksuttomassa osakeannissa.

Osakeyhtiölain 9 luvun 1 §:n mukaan yhtiö voi osakeannissa antaa uusia osakkeita tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan. Kun yhtiö osakeannissa luovuttaa työntekijöille omia osakkeita, jotka ovat tulleet sen haltuun maksuttomassa osakeannissa, ei osakkeiden luovutus realisoi yhtiölle veronalaista tuloa. Kun otettiin tämän lisäksi huomioon, että maksuttomassa osakeannissa rekisteröidyillä osakkeilla ei ole A Oy:n verotuksessa vähennettävää hankintamenoa eikä näiden osakkeiden luovutuksesta aiheudu yhtiölle muutoinkaan vähennyskelpoisuuden edellytyksenä olevaa reaalista kulua, ei A Oy:lle katsottu aiheutuvan maksuttomassa osakeannissa rekisteröimiensä osakkeiden luovutuksesta verotuksessa vähennyskelpoista menoa.
Ennakkoratkaisu vuosille 2007-2009. Äänestys 5-2.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 7 § ja 8 § 1 mom. 4 kohta
EI MUUTOSTA KHO 22.12.08 T 3462