KVL:2008/35

Antopäivä
11.6.2008
Diaarinumero
615/80/2008
elinkeinotulon verotus, pääomasijoitustoiminta

Pääomasijoitustoimintaa harjoittava osakeyhtiö aikoi luovuttaa sellaiset käyttöomaisuuteensa kuuluvat osakkeet, jotka hakemuksen mukaan oli alun perin tarkoitettu yhtiön pysyvään omistukseen. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 §:n 1 momentin 1 kohdan sananmuodon mukaan saman lain 6 b §:n säännös käyttöomaisuusosakkeiden verovapaasta luovutuksesta ei koske pääomasijoitustoimintaa harjoittavan osakeyhtiön omistamien osakkeiden luovutuksia. Näin ollen luovutukseen ei voitu soveltaa lain 6 b §:n säännöstä eikä osakkeita pidetty verovapaasti luovutettavina osakkeina.
Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja 2009.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 5 § ja 6 § 1 mom
EI MUUTOSTA KHO 23.6.09 T 1619