KVL:2007/3

Antopäivä
24.1.2007
Diaarinumero
1787/80/2006
elinkeinotulon verotus, osakeanti, maksuton osakeanti yhtiölle, yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutus, pääomansijoitus

X Oy päätti maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen niin, että osakeannissa rekisteröityihin uusiin osakkeisiin sovellettiin yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskevia säännöksiä. Yhtiökokous päätti sen jälkeen yhtiön itselleen antamien omien osakkeiden luovuttamisesta ulkomaisille sijoittajille maksua vastaan. Osakeyhtiölain 9 luvun 1 §:n mukaan yhtiö voi osakeannissa antaa uusia osakkeita tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan. Kun X Oy osakeannissa luovutti maksua vastaan omia osakkeita, jotka olivat tulleet sen haltuun yhtiölle itselleen suunnatussa maksuttomassa osakeannissa, X Oy:n omien osakkeiden luovutuksesta saamat suoritukset olivat EVL 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua pääomansijoitusta, joka ei ollut veronalaista tuloa.
Ennakkoratkaisu vuosille 2006 ja 2007. Äänestys 5-4.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 6 § 1 mom 2 kohta
EI MUUTOSTA KHO 29.6.07 T 1762 VUOSIK.