KVL:2009/55

Antopäivä
30.9.2009
Diaarinumero
608/80/2009
henkilökohtaisen tulon verotus, puun myyntitulon osittainen verovapaus, puunmyyntisaatava

A:n oli tarkoitus myydä puuta vuoden 2009 aikana tehtävällä metsänhakkuusopimuksella. Hakemuksessa esitetyssä järjestelyssä B-pankki maksaisi sopimuksen mukaisen kauppahinnan A:lle vuoden 2009 aikana ja puukauppasaatava pantattaisiin B-pankille. Kysymyksessä oli siten rahoitusjärjestely eikä puunmyyntisaatavan siirtäminen kaupalla B-pankille. A:n vuonna 2009 pankilta saamaa suoritusta ei voitu pitää tuloverolain 43 b §:n 1 momentissa tarkoitettuna puun myyntitulona. Kun puun ostaja maksoi hakemuksen mukaan kauppahinnan tuloverolain 43 b §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetyn määräajan jälkeen, ei puun myyntitulon verotukseen sovellettu mainitun lainkohdan säännöstä puun myyntitulon osittaisesta verovapaudesta.
Ennakkoratkaisu vuosille 2009 ja 2010.

Tuloverolaki 43 b §
110 Tuloverolaki

LAINVOIMAINEN