KVL:1996/111

Antopäivä
29.4.1996
Diaarinumero
392/80/96
henkilökohtainen tulo, luovutustappio, osakkeiden hankintameno, vakautettu laina, arvopaperin arvonmenetys, arvonmenetyksen lopullisuus

S:2.03.03.18.04

A oli ostanut 30.11.1991 puolet X Oy:n osakekannasta 7 500 mk:n kauppahinnalla. X Oy:n liiketoiminta oli tappiollista jo 31.12.1991 päättyneen tilikauden lopussa siten, että yhtiön oma pääoma oli menetetty. Tämän vuoksi ja X Oy:n liiketoiminnan järjestelyiden takia A oli antanut 10.9.1992 X Oy:lle vakautettua lainaa 450 000 mk. Lainan ehtojen mukaan korot ja lyhennykset maksetaan vasta kun yhtiö on pystynyt hoitamaan kaikki muut velvoitteensa velkojilleen ja muille sidosryhmilleen. Laina oli merkitty yhtiön kirjanpidossa vapaaseen omaan pääomaan. Yhtiö X Oy asetettiin konkurssiin 29.6.1995 ja konkurssituomio annettiin 18.12.1995. Kun otetaan huomioon X Oy:n taloudellinen asema ja vakautetun lainan ehdot, X Oy:n osakkeiden arvonmenetyksestä aiheutuvaa luovutustappiota laskettaessa osakkeiden hankintamenoon luetaan osakkeiden 7 500 mk:n hankintahinnan lisäksi A:n sanotulle yhtiölle 10.9.1992 antamasta oman pääoman ehtoisesta osakaslainasta se osa, jota A ei saa konkurssipesältä. Osakkeiden arvonmenetyksestä johtuva luovutustappio katsotaan syntyvän sinä verovuonna, jona osakkeiden arvonmenetystä voidaan pitää lopullisena. Arvonmenetystä voidaan pitää lopullisena viimeistään silloin, kun konkurssipesän toimitsijamiehet antavat velkojienkokouksessa lopputilityksen.
Verovuosi 1995, verovuosi 1996, verovuosi 1997, verovuosi 1998 ja verovuosi 1999.

TVL_50_§_1_mom

LAINVOIMAINEN