Avainsanat:

KVL:2009/28

Antopäivä
29.4.2009
Diaarinumero
1719/80/2008
arvonlisävero, arvopaperin välitys, sijoitusrahasto

A Ky oli ammattimaisille ja institutionaalisille sijoittajille suunnattu sijoitusrahasto. A Ky:n hallinnointiyhtiönä toimi B Oy, joka osti placement-palveluja saksalaiselta placement-agentilta. Agentin tehtävänä oli hankkia rahastolle sijoittajia oman asiakaskuntansa piiristä. Saksalaisella agentilla ei ollut kiinteää toimipaikkaa Suomessa eikä agentti ollut rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa.

Kun agentin tavoitteena oli saattaa arvopaperikaupan osapuolet yhteen, jotta nämä kaksi osapuolta tekisivät sopimuksen sijoitusrahastoon sijoittamisesta, agentin myymässä palvelussa oli kysymys arvonlisäverolain 42 §:n 1 momentin 6 kohdassa ja arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1. kohdan f alakohdassa tarkoitetusta verottomasta arvopaperin välityksestä. B Oy:n ei ollut siten suoritettava arvonlisäveroa saksalaiselta agentilta ostamistaan palveluista arvonlisäverolain 9 §:n käännettyä verovelvollisuutta koskevan säännön nojalla.
Ennakkoratkaisu ajalle 29.4.2009 - 31.12.2010.

Arvonlisäverolaki 9 § 1 mom, 41 § ja 42 § 1 mom 6 kohta
Neuvoston direktiivi 2006/112/EY yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 135 artiklan 1. kohdan f alakohta
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 13.12.2001 antama päätös asiassa C-235/00 (Commisioners of Customs Excise ja CSC Financial Services Ltd)
EI MUUTOSTA KHO 29.4.2010 T 966