KVL:2010/18

Antopäivä
5.5.2010
Diaarinumero
A24/8210/2009
henkilökohtaisen tulon verotus, hallituksen jäsenen palkkio, tulon kohdentaminen, pääomasijoitustoiminta

A työskenteli pääomasijoitustoimintaa harjoittavan X Oy:n palveluksessa. Hänen oli tarkoitus toimia Y Oy:n hallituksessa X Oy:n nimittämänä jäsenenä. Kun otettiin huomioon ennakkoperintälain 13 §:n 1 momentin säännös ja kun kysymys ei ollut tilapäisestä järjestelystä, palkkio hallituksen jäsenyydestä oli A:n henkilökohtaista palkkaa.
Ennakkoratkaisu vuosille 2010 ja 2011.

Ennakkoperintälaki 13 § 1 mom
Tuloverolaki 61 §
KHO 2011:31 Vuosikirja (ei muutosta)