KVL:2009/2

Antopäivä
28.1.2009
Diaarinumero
1759/80/2008
elinkeinotulon verottaminen, osittaisjakautuminen, liiketoimintakokonaisuus, tytäryhtiön osakekanta

A Oy omisti B Oy:n osakekannan. A Oy harjoitti tuotannollista valmistustoimintaa kahdessa tuotantolaitoksessa. B Oy puolestaan harjoitti tästä toiminnasta erillistä kaivostoimintaa. A Oy:n oli tarkoitus tehdä osakeyhtiölain 17 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen osittaisjakautuminen siten, että siirron kohteena oli pelkästään B Oy:n osakekanta. Siirrettävään kokonaisuuteen ei liittynyt muita varoja tai vastuita kuin tytäryhtiön osakkeet.

Kun otettiin huomioon, että B Oy:n harjoittama toiminta muodosti A Oy:n muusta toiminnasta erillisen ja omavaraiseen toimintaan kykenevän yksikön, katsottiin B Oy:n osakekannan muodostavan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 c §:n 2 momentissa tarkoitetun liiketoimintakokonaisuuden. Järjestelyyn sovellettiin mainitun lain 52 c §:n säännöksiä osittaisjakautumisesta.
Ennakkoratkaisu vuosille 2008 ja 2009. Äänestys 4-3.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 52 c §
EI MUUTOSTA KHO 24.2.2010 T 324 VUOSIK.