KVL:2010/20

Antopäivä
19.5.2010
Diaarinumero
A15/8210/2010
henkilökohtaisen tulon verotus, palkka, irtisanominen, yhdenvertaisuuslain mukainen hyvitys

X Oy oli irtisanonut A:n työsuhteen elokuussa 2008, minkä jälkeen A oli riitauttanut irtisanomisen. A katsoi työnantajan toimineen syrjivästi ja irtisanoneen hänet epäasiallisella perusteella laittomasti. X Oy sekä A sopivat työsuhteen irtisanomista koskevan riidan vuoden 2009 lopussa allekirjoitetulla sopimuksella.  Sopimuksen ehtojen mukaan X Oy suoritti A:n työttömyysajalta menetetyistä palkkaeduista työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mukaista korvausta. Tämän lisäksi X Oy:n tuli sopimusehtojen mukaan suorittaa A:lle yhdenvertaisuuslain 9 §:n mukaista hyvitystä. Kun otettiin huomioon, että työnantaja ja työntekijä eivät voi keskenään sopia tulon veronalaisuudesta ja että kysymys ei ollut tuomioistuimen vahvistamasta sopimuksesta, yhdenvertaisuuslaissa tarkoitettu hyvitys katsottiin näissä olosuhteissa A:n veronalaiseksi ansiotuloksi.
Ennakkoratkaisu vuodelle 2009. Äänestys 6-1.

Ennakkoperintälaki 13 §
Tuloverolaki 29 § 1 momentti, 61 § 2 momentti ja 78 §
KHO 26.5.2011 T 1408 (kumottu)