KVL:2010/35

Antopäivä
23.6.2010
Diaarinumero
A16/8210/2010
henkilökohtaisen tulon verotus, kotitalousvähennys, lasten lisäopetus kotona

X Oy:n toiminta käsitti mm. erilaisten oppimiseen ja koulutukseen liittyvien palvelujen tarjoamisen kotitalouksille. A:n ja B:n oli tarkoitus ostaa X Oy:ltä koulumenestystä tukevaa opetusta lapsilleen. Toiminta sisälsi läksyjen valvomista ja/tai varsinaista lisäopetusta ja se tapahtui perheen kotona. Palveluun voitiin liittää myös lapsien koulusta noutaminen. Kun palvelujen pääasiallinen sisältö muodostui annettavasta opetuksesta, palveluita ei voitu pitää kotitalousvähennykseen oikeuttavana hoiva- tai hoitotyönä eikä muunakaan kotitalousvähennykseen oikeuttavana työnä.
Ennakkoratkaisu vuosille 2010 ja 2011.

Tuloverolaki 127a § 1 mom
LAINVOIMAINEN