KVL:2021/30

Antopäivä
24.9.2021
Diaarinumero
VH/2202/02.05.04/2021
Elinkeinotulon verotus, Yrityssaneeraus, Velkapääoman leikkaus, Menetyksen vähennyskelpoisuus

A Oy oli sijoittanut B Oy:n velkakirjaohjelmaan, jossa velkakirjojen hallinta oli tapahtunut velkakirjojen välittäjän, C Oy:n, ylläpitämän rekisterin kautta. Lainakohtaisten ehtojen mukaan kyseessä olleet velkakirjat olivat muodoltaan ns. tavallisia velkakirjoja, joiden laina-aika oli 48 kuukautta ja velkapääomalle kertyvä kiinteä korko 8 prosenttia.

B Oy oli ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin, ja yhtiötä koskeva yrityssaneerausmenettely oli alkanut käräjäoikeuden päätöksellä vuonna 2020. Käräjäoikeus oli vahvistanut yhtiön saneerausohjelman, jossa A Oy:n ja muiden sijoittajien saneerausvelkoihin kuuluneita saatavia oli leikattu 30 prosenttia. Lisäksi saneerausohjelmassa oli alennettu B Oy:n veloille kertyviä korkoja.

Kun A Oy:n B Oy:lle tulonhankkimistarkoituksessa antaman lainan pääomaa oli leikattu käräjäoikeuden vuonna 2020 vahvistamassa saneerausohjelmassa hakemuksessa kuvatulla tavalla, oli tästä aiheutuvaa menetystä pidettävä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 17 §:n 2 kohdassa tarkoitettuna lopulliseksi todettuna arvonalentumisena. Siten kyseinen menetys voitiin vähentää mainitun lainkohdan mukaisesti A Oy:n verotuksessa verovuonna 2020. Ennakkoratkaisu verovuodelle 2020.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 17 § 2 kohta

KHO H2626 9.9.2022, vuosikirja (ei muutosta)