KVL:2021/28

Antopäivä
24.9.2021
Diaarinumero
VH/2196/02.04.04/2021
Henkilökohtaisen tulon verotus, Yrityssaneeraus, Velkapääoman leikkaus, Arvopaperin arvonmenetys

A oli sijoittanut B Oy:n velkakirjaohjelmaan, jossa velkakirjojen hallinta oli tapahtunut velkakirjojen välittäjän, C Oy:n, ylläpitämän rekisterin kautta. Lainakohtaisten ehtojen mukaan kyseessä olevat velkakirjat olivat muodoltaan ns. tavallisia velkakirjoja, joiden laina-aika oli 18-48 kuukautta ja velkapääomalle kertyvä kiinteä korko 6-8 prosenttia. Velkakirjat olivat anonyymejä siten, että B Oy ei tiennyt velkojiensa identiteettiä, ja velkojat olivat myös voineet luovuttaa velkakirjansa vapaasti edelleen ilmoittamalla luovutuksesta C Oy:lle.

B Oy oli ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin, ja yhtiötä koskeva yrityssaneerausmenettely oli alkanut käräjäoikeuden päätöksellä vuonna 2020. Käräjäoikeus oli vahvistanut yhtiön saneerausohjelman, jossa A Oy:n ja muiden sijoittajien saneerausvelkoihin kuuluneita saatavia oli leikattu 30 prosenttia. Lisäksi saneerausohjelmassa oli alennettu B Oy:n veloille kertyviä korkoja.

Kun otettiin huomioon, että velkakirjoihin tehdyissä sijoituksissa hakijan henkilöllisyys oli jäänyt B Oy:lle tuntemattomaksi sekä se, että hakemuksen mukaan hakija oli voinut luovuttaa sijoituksensa edelleen pelkällä C Oy:lle tehtävällä ilmoituksella, keskusverolautakunta katsoi, että kysymyksessä olevia sijoituksia oli pidettävä tuloverolain 50 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettuina arvopapereina A:n verotuksessa. Kun A:n velkasaatavan pääomaa oli leikattu käräjäoikeuden vuonna 2020 vahvistamassa saneerausohjelmassa hakemuksessa kuvatulla tavalla, kyseinen menetys voitiin vähentää mainitun lainkohdan mukaisesti hakijan verotuksessa verovuonna 2020. Ennakkoratkaisu verovuodelle 2020.

Tuloverolaki 50 § 3 momentti 2 kohta

KHO H2628 9.9.2022 (kumottu ja palautettu)