Veronpalautuksiin liittyviä huijausviestejä liikkuu tekstiviesteinä. Lue lisää huijausviesteistä

KVL:2021/20

Antopäivä
17.6.2021
Diaarinumero
VH/1634/02.05.04/2021
Elinkeinotulon verotus, Korkovähennysrajoitusten soveltaminen, Vähennyskelvottomat nettokorkomenot

Hakemuksen mukaan A Oy:llä oli pitkäaikaista velkaa saman konsernin yrityksiltä. Yhtiölle muodostui vuosittain verovuodelle jaksotettavia korkokuluja ja -tuottoja, ja kunkin verovuoden nettokorkomenot saattoivat olla yli tai alle 500 000 euroa vuodesta riippuen. Yhtiöllä oli lisäksi aiempina verovuosina vähentämättä jääneitä nettokorkomenoja.

Asiassa oli kyse siitä, voiko A Oy vähentää verovuoden nettokorkomenoja ja aiempien vuosien vähennyskelvottomia nettokorkomenoja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n 3 momentissa tarkoitetun prosenttiperusteisen määrän perusteella siihen määrään asti, joka ei ylitä 25 prosenttia oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta, jos verovuoden nettokorkomenot ovat alle 500 000 euroa.

Keskusverolautakunta totesi, että jos A Oy:n nettokorkomenot ovat verovuonna enintään 500 000 euroa, verovuoden nettokorkomenot ovat elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n 3 momentin mukaan kokonaan vähennyskelpoisia 500 000 euroon saakka, eikä saman momentin mukaista prosenttiperusteista vähennysoikeuden rajoitusta tällöin sovelleta. Kun aiempien vuosien vähennyskelvottomia nettokorkomenoja voidaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n 8 momentin mukaisesti vähentää vain kunkin verovuoden vähennyskelpoisten korkomenojen määrään saakka, keskusverolautakunta katsoi, että verovuoden nettokorkomenoja ja aiempien vuosien vähennyskelvottomia nettokorkomenoja ei voida vähentää elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18 a §:n 3 momentissa tarkoitetun prosenttiperusteisen määrän perusteella, jos verovuoden nettokorkomenot ovat enintään 500 000 euroa.

Ennakkoratkaisu verovuosille 2020-2021.

Laki elinkeinotulon verottamisesta 18 a §

KHO 22.8.2022 H 2459 vuosikirja (ei muutosta)