Tillfällig arbetsgivare

En tillfällig arbetsgivare är ett begrepp som används av arbetspensionsförsäkrare. En tillfällig arbetsgivare har inte tecknat avtal med någon arbetspensionsanstalt om pensionsförsäkring av sina arbetstagare. Arbetsgivaren ordnar pensionsskydd för sina arbetstagare antingen som tillfällig arbetsgivare eller som avtalsarbetsgivare. Företag som har ett ArPL-försäkringsavtal är inte tillfälliga arbetsgivare.

En tillfällig arbetsgivare har inga fast anställda

Du är en tillfällig arbetsgivare om du betalar högst 8 676 euro i löner under sex månader (2020) och har ingen fast anställd personal. En tillfällig arbetsgivare har inget giltigt pensionsförsäkringsavtal med någon arbetspensionsanstalt.

Om du så önskar kan du även som en tillfällig arbetsgivare teckna ett pensionsförsäkringsavtal även om du under sex månader betalar mindre än 8 676 euro i löner.

En tillfällig arbetsgivare

  • betalar högst 8 676 euro i löner under sex månader (2020)
  • har ingen fast anställd personal
  • har inte tecknat något pensionsförsäkringsavtal med en arbetspensionsanstalt.

Tillfälliga arbetsgivare ska anmäla uppgiften Typ av betalare till inkomstregistret

  • Ange Tillfällig arbetsgivare som typ av betalare.
  • Om du endast betalar arbetsersättning, skattefria kilometerersättningar eller annan sådan inkomst som inte utgör grunden för pensionen, anges inte Tillfällig arbetsgivare som typ av betalare.

Om lön endast betalas ut till en ArPL-försäkrad person

Om du är en tillfällig arbetsgivare, men betalar ut lön endast till en ArPL-försäkrad person, ska du inte ange Tillfällig arbetsgivare som typ av betalare. Du ska i stället ange uppgifterna Företagarens pensionsförsäkring (FöPL) och Typ av undantagssituation för försäkring under punkten Arbetspensionsförsäkring.