Tillfällig arbetsgivare (inget ArPL-försäkringsavtal)

Tillfällig arbetsgivare är ett begrepp som används av arbetspensionsförsäkrare. Med detta begrepp anges om du har slutit ett avtal om arbetspensionsförsäkring med ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller inte. 

En tillfällig arbetsgivare har inte tecknat avtal med någon arbetspensionsanstalt om pensionsförsäkring av sina arbetstagare.

Arbetsgivaren ordnar pensionsskydd för sina arbetstagare antingen som tillfällig arbetsgivare eller som avtalsarbetsgivare. Företag som har ett ArPL-försäkringsavtal är inte tillfälliga arbetsgivare.

En tillfällig arbetsgivare har inga fast anställda

Du kan verka som tillfällig arbetsgivare, om

 • du inte har fast anställda arbetstagare
 • du betalar ut löner under sex månader till ett belopp på sammanlagt högst 9 822 euro (år 2024)
 • du inte ingått något pensionsförsäkringsavtal med en arbetspensionsanstalt.

Granska i hurudana situationer du som arbetsgivare har en skyldighet att teckna en försäkring för arbetstagarna

Anmäl uppgifter om en tillfällig arbetsgivare till inkomstregistret

Anmäl följande information:

 • betalartypen Tillfällig arbetsgivare (inget ArPL-försäkringsavtal)
  • I gränssnittet anmäls uppgiften som en del av betalaruppgifterna.
  • I e-tjänsten anmäls uppgifterna i samband med uppgifter om arbetspensionsförsäkringar på sidan Inkomsttagare.
 • bolagskoden för det pensionsbolag som du valt, i gränssnittet ange också det generiska pensionsarrangemangsnummer för tillfällig arbetsgivare som du fått av bolaget
 • betalarens adress och adressens landskod.

Om du så önskar kan du även som en tillfällig arbetsgivare teckna ett pensionsförsäkringsavtal även om du under sex månader betalar i löner mindre än lönegränsen. Anmäl då med anmälan om löneuppgifter uppgifterna om din pensionsanstalt och pensionsarrangemangsnumret för ditt avtal. Anmäl inte "Tillfällig arbetsgivare (inget ArPL-försäkringsavtal)" som typ av betalare.

Anmäl inte heller uppgifter om en tillfällig arbetsgivare, om

 • du betalar enbart arbetsersättning, skattefria kilometerersättningar eller annan sådan inkomst, som inte ligger till grund för pension
 • du betalar lön till en FöPL-försäkrad person, i stället ange uppgifterna "Företagarens pensionsförsäkring (FöPL)" och "Typ av undantagssituation för försäkring" under punkten Arbetspensionsförsäkring.
Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024