Ogrundad förmån och återkrav

Om du har betalat lön eller förmån på felaktiga grunder, till fel person eller till för stort belopp, gör så här:

När felet upptäcks: korrigera den ursprungliga anmälan och ange uppgift om ogrundad förmån i den.

När inkomsten har återkrävts: gör en ny anmälan om återkravet.

Det är viktigt att anmäla en ogrundad förmån, för att det till exempel ska vara möjligt att använda rätt inkomst som grund för förmåner som beviljas inkomsttagaren.

Läs mer om ogrundad förmån och om återkrav

Sidan har senast uppdaterats 14.12.2022