Identifiering i inkomstregistret som informationsanvändare

Användning av inkomstregistret kräver elektronisk identifiering. Identifieringen i inkomstregistrets kanaler för ärendehantering sker på olika sätt. Det finns två kanaler för ärendehantering i inkomstregistret:

  • det tekniska gränssnittet
  • e-tjänsten.

Identifiering i det tekniska gränssnittet

Användare av inkomstregistrets tekniska gränssnitt identifierar sig genom att använda certifikattjänsten för inkomstregistret. Lösningen grundar sig på digitala certifikat (Public Key Infrastructure). Ett certifikat utfärdas till en organisation som lämnar uppgifter till inkomstregistret (informationsproducent) eller som har rätt att få uppgifter från inkomstregistret (informationsanvändare). Om en organisation fungerar både som informationsproducent och informationsanvändare, behöver den ett certifikat för båda dessa funktioner.

I det tekniska gränssnittet behöver användaren av inkomstregistret inte identifiera sig personligen t.ex. med nätbankskoder.

Ett certifikat beviljas till det företag eller den organisation som använder uppgifterna.

Certifikatet är i kraft i två år, varefter det måste förnyas.

Gör så här

  • Fråga leverantören av ditt kundavgifts- eller annat program hur man ansöker om certifikat till systemet. Kom överens om de åtgärder som behövs.
  • Anmäl användningen av gränssnittet med informationsanvändarorganisationens blankett "Inkomstregistrets informationsanvändares anmälan för uppgiftstillstånd" och godkänn användarvillkoren för certifikatet. Verkställandet av uppgiftstillståndet startar certifikatbeställningen.
  • Hämta certifikatet själv eller i samarbete med din systemleverantör.

Därefter kan du börja använda inkomstregistrets tekniska gränssnitt.

Identifiering i e-tjänsten som informationsanvändare

Inloggningen i inkomstregistrets e-tjänst sker på webbplatsen inkomstregistret.fi. Användare av e-tjänsten kan identifiera sig med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. Certifikatkort omfattar elektroniskt identitetskort, organisationskort samt yrkes- och aktörskort för social- och hälsovården.

I e-tjänsten kan man uträtta ärenden som informationsanvändare endast om man befullmäktigats till en informationsanvändarroll av informationsanvändarens huvudanvändare.

Sidan har senast uppdaterats 1.9.2021