BanneriOhut.jpg

EU 4 Fair Construction

Informationskampanjen EU for Fair Construction fokuserar i första hand på utstationering av arbetstagare inom byggsektorn, samt rättigheter och skyldigheter för utstationerade arbetstagare och deras arbetsgivare. I kampanjen deltar både myndigheter och organisationer, och den ordnas i alla EU-länder. #EU4FairConstruction syns främst i sociala medier, och dess höjdpunkt är en aktionsvecka med nationella evenemang i hela Europa.

Kampanjen startar den 17. oktober 2023. Följ kampanjen på sociala medier med taggarna #EU4FairConstruction, #ConstructionSector och #Labourmobility och på kampanjens hemsida [.eu]›.

Läs mer Utstationerade arbetstagare inom byggsektorn – Ta reda på vilka rättigheter
och skyldigheter du har (PDF 425 kt)

Se kampanjens video [YouTube]›

Linken till kampanjens video


Byggnadsförbundet eftersträvar en rättvis arbetsmarknad

16.10.2023 Byggnadsförbundet | Nina Kreutzman

Sett ur byggarbetsplatsernas perspektiv är konsekvenserna av grå ekonomi allvarliga inte enbart för arbetstagarna, utan för hela branschens utveckling. När man eftersträvar kortsiktiga ekonomiska fördelar genom att försumma lagstadgade avgifter och skyldigheter kumuleras problemen på lång sikt. Inom byggbranschen förekommer grå ekonomi i form av svartarbete och exploatering av arbetskraft, särskilt utländska byggarbetare.

Läs bloggen ›

Nattfågelskådning – bekämpning av svarta jobb

17.10.2023 Byggnadsindustrin RT | Ville Wartiovaara

Grå ekonomi är inte enbart uteblivna inkomster för samhället. Grå ekonomi snedvrider konkurrensen och orsakar förluster för företag som förfar korrekt, till exempel i form av uteblivna entreprenader. På individnivå syns detta bland annat som icke-influtna pensioner, osäker sysselsättning och beroende av en ohederlig arbetsgivare.

Läs bloggen ›

Sidan har senast uppdaterats 16.10.2023