Tulorekisterin tietovirta kaksinkertaistui vuonna 2021

17.3.2022

Tulorekisteriin ilmoitettiin viime vuonna 50 miljoonaa palkkatietoilmoitusta, 2 miljoonaa työnantajan erillisilmoitusta sekä 65 miljoonaa etuustietoilmoitusta.

Palkkatietoja ilmoitettiin suunnilleen samaan tahtiin kuin edellisenä vuonna. Palkkatietojen ilmoittajista 92,5 % toimi viiden päivän määräajassa. Palkkatietoja ilmoitti kaikkiaan 250 000 eri maksajaa. Täsmällisyys parani edellisestä vuodesta: vuonna 2020 määräajassa tehtiin 89 % palkkoihin liittyvistä ilmoituksista.

Vuosi 2021 oli ensimmäinen vuosi, kun tulorekisteriin ilmoitettiin palkkojen lisäksi etuudet ja eläkkeet. Etuuksissa ja eläkkeissä 99,5 % ilmoituksista annettiin ajallaan. Etuuksia ilmoitti liki 400 eri maksajaa.

‒ Etuuksien ja eläkkeiden mukaantulo yli kaksinkertaisti ilmoitusten kokonaismäärän. Erityisen iloisia olemme ilmoittamisen täsmällisyydestä, Tulorekisteriyksikön johtaja Terhi Holmström sanoo.

Tietoja käytettiin laajasti eri viranomaisten päätösten pohjana

Vuonna 2021 tulotietoja jaettiin tiedonsaantiin oikeutetuille 380:lle tiedon käyttäjälle rajapintojen kautta yli 800 miljoonaa kertaa. Jaettujen tietojen määrää kasvattivat etenkin eläke- ja etuustiedot. Samaan aikaan tiedon hyödyntäjien joukkoon liittyivät Ulosottolaitos sekä joukko Ahvenanmaan viranomaisia.

Vuonna 2020 tietoja jaettiin 570 miljoonaa kertaa, tulorekisterin ensimmäisenä toimintavuotena 2019 lukema oli 270 miljoonaa. Ensimmäisen ja toisen toimintavuoden suuri ero johtuu siitä, että vuonna 2020 aloitti paljon uusia tiedon käyttäjiä, esimerkiksi kunnat ja kuntayhtymät, Tilastokeskus, työttömyyskassat ja vahinkovakuutusyhtiöt.

Tavoitteena on edelleen kasvattaa tulorekisteriin kerätyistä tiedoista saatavia hyötyjä laajentamalla tiedon käyttäjien joukkoa.

‒ Yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että tulorekisterin tietoja hyödynnetään mahdollisimman laajasti. Ei riitä, että tiedot ovat nyt ajantasaisesti saatavilla yhdestä paikasta, vaan myös sidosryhmien täytyy sitoutua kehittämään omia prosessejaan hyödyntämään reaaliaikaista tietoa, Holmström muistuttaa.

Kunkin viranomaisen tai muun tahon oikeus käyttää tulorekisterin tietoja perustuu aina lakiin. Usein tietojen hyödyntämisen aloittaminen vaatii muutoksia voimassa olevaan lainsäädäntöön. Jokaisen toimijan kohdalla arvioidaan erikseen, mitä tulorekisterin tietoja se tarvitsee oman asiakasprosessinsa hoitamiseen ja missä laajuudessa.

Ennen kuin tulorekisteristä saatavien tietojen hyödyntäminen voidaan aloittaa, on tulorekisterin tehtävä ensimmäistä kertaa tietojen käytön aloittavan organisaation kanssa tarvittavat määrittelyt, testaukset ja tuotannon valmistelut. Lisäksi tietoja käyttävä organisaatio tarvitsee aikaa omien prosessiensa muuttamiseen. Siksi tiedon käyttäjien aloittamisprosessit tulorekisterissä ovat usein pitkiä. Seuraavien uusien tiedon käyttäjien arvioidaan aloittavan vuonna 2023.

Tulorekisteriä kehitettiin palautteen perusteella

Keväällä 2021 julkaistiin Valtiotalouden tarkastusviraston raportti, jossa käytiin läpi tulorekisterin valmistelua ja vuoden 2019 käyttöönottoa. Raportissa kiinnitettiin huomiota palkkatietojen ilmoittamisen hallinnolliseen taakkaan ja tulorekisteriin tallennetun tiedon laatuun.

Yhdeksi hallinnollisen taakan aiheuttajaksi raportissa mainittiin palkkatietojen korjaaminen. Tulorekisteri selvitti korjaamisen tilannetta tarkemmin viime vuonna. Selvityksen perusteella suurin osa palkkojen ilmoituksista annettiin oikein eikä korjaavia toimenpiteitä tarvittu. Sen sijaan korjaamisen sujuvuudessa havaittiin parannettavaa. Esimerkiksi palkkatietojen korjaaminen suoraan palkkaohjelmasta rajapintojen kautta ei ole yhtä laajasti käytössä kuin palkkatietojen ilmoittaminen. Tämän vuoksi tulorekisteri pyrkii entisestään lisäämään yhteistyötä ohjelmistotalojen kanssa. Lisäksi tulorekisteri jatkaa virheilmoitusten selkeyttämistä sekä lisää ilmoittamisen ohjeistusta etenkin hankalaksi koetuissa tilanteissa kuten liikasuoritusten korjaamisessa.

Korjaamisen lisäksi viime vuonna selvitettiin yhdessä asiakkaiden kanssa myös sijaismaksajatilanteita. Koko palkkojen ilmoittamisen mittakaavassa sijaismaksajatilanteet ovat harvinaisia: niiden osuus vuonna 2020 palkkojen ilmoituksista oli 0,6 prosenttia. Sijaismaksajatilanteissa sekä sijaismaksaja että varsinainen työnantaja antavat palkkoihin liittyvän ilmoituksen. Selvityksen perusteella tulorekisteri lisää ohjausta tulkinnanvaraisissa ilmoittamisen tilanteissa ja etenkin liikamaksuihin liittyen. Lisäksi tulorekisteri lähettää jatkossa sijaismaksajatilanteissa muistutuksen varsinaiselle työnantajalle, jos tämä ei ole antanut omaa ilmoitustaan.

Ilmoittamisen hallinnollista taakkaa pyrittiin vähentämään myös viime vuoden pienkehityksessä toteutetuilla muutoksilla. Muutoksissa keskityttiin toiminnallisuuksiin, jotka ohjaavat suorituksen maksajaa ilmoittamaan tiedot rekisteriin oikein. Näitä olivat muun muassa raporttien kehittäminen, verkkolomakkeiden uudistaminen sähköisessä asiointipalvelussa sekä takaisinperinnän käsittelysääntöihin tehdyt muutokset.

Viime vuonna panostettiin myös asiakasyhteistyön toimintatapojen kehittämiseen. Tulorekisterin sidosryhmäkenttä määriteltiin asiakasryhmittäin. Kullekin asiakasryhmälle pyritään tarjoamaan entistä enemmän tukea heille tyypillisissä ilmoittamisen tilanteissa.

Lue myös

Sivu on viimeksi päivitetty 17.3.2022