Selvitys: Suurin osa palkkatiedoista ilmoitetaan oikein – korjaaminen vähäistä

10.2.2022

Maksajat antavat tulorekisteriin keskimäärin 50 miljoonaa palkkoihin liittyvää ilmoitusta vuodessa. Annettuja tietoja korjataan yleensä korvaavalla ilmoituksella. Korvaavia ilmoituksia on vuosittain keskimäärin 4 %.

Tulorekisteri selvitti viime vuonna korjaamisen tapoja ja syitä. Selvityksessä tarkasteltiin palkkatietojen korjaamista 1.1.2020 ja 31.7.2021 välisenä aikana.

Selvityksen mukaan suurinta osaa korjatuista ilmoituksista oli korjattu vain kerran. Yleisimmin korjauksia tehtiin tulolajeihin: 50 %:ssa korjatuista ilmoituksista muutettiin ainakin yhtä tulolajia. Toiseksi yleisintä oli korjata liikasuoritusta muuttamalla maksettu tulo perusteettomaksi eduksi (20 % korjatuista ilmoituksista).

Korjauksista 74 % tehtiin suoraan palkkaohjelmista rajapinnan kautta, ja valtaosa lopuista sähköisessä asiointipalvelussa (25 %). Paperilomakkeilla korjaaminen oli vähäistä.

Korjaamisessa hankalaksi koettiin liikasuorituksen eli perusteettoman edun ilmoittaminen alkuperäiselle palkanmaksukaudelle ja vakuuttamisen poikkeustilanteiden muutokset.

Täsmäyttäminen auttaa varmistamaan, että palkkatiedot on ilmoitettu oikein

Selvityksessä korjaamiselle ei löydetty mitään erityistä yksittäistä syytä. Kun palkanlaskennassa tehdään korjaus, vastaava korjaus tehdään myös tulorekisterin tietoihin.

Palkanlaskennassa korjaukset tehdään nykyhetken tietoihin, kun taas tulorekisteriin tiedot korjataan alkuperäisen maksupäivän mukaan. Tämä on tarpeen siksi, että tulorekisterin tiedon käyttäjät hakevat tietoja eri ajoilta. Muuten esimerkiksi etuuksia voitaisiin myöntää virheellisten tulojen perusteella.

Palkkatietojen täsmäyttämistä varten tulorekisteristä voi tilata kaksi csv-muotoista maksajan raporttia:

  • maksajan palkkatietojen yhteenveto (630)
  • maksajan palkkatietoilmoitusten tulolajikohtainen yhteenveto (618).

Tiedostomuoto (csv) mahdollistaa raporttien käsittelyn esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmalla.

Molempiin maksajan raportteihin lisättiin viime vuoden lokakuussa uusia tietoja täsmäyttämisen helpottamiseksi: palkkatietojen yhteenvetoon lisättiin tieto perusteettomasta edusta. Palkkatietoilmoitusten tulolajikohtaiseen yhteenvetoon lisättiin tieto takaisinperittyyn määrään kohdistuvasta ennakonpidätyksestä ja lähdeverosta.

Tällä hetkellä tulorekisteri selvittää, voidaanko maksajille toteuttaa mahdollisuus täsmäyttää tulonsaajien tiedot rajapinnan kautta.

Tulorekisteri lisää yhteistyötä ohjelmistotalojen kanssa ja parantaa virheilmoituksia

Selvityksen mukaan 93 % palkkoja koskevista ilmoituksista tehdään tulorekisteriin suoraan palkkaohjelmista rajapintojen kautta, mutta korjauksista vain 74 %. Tämän vuoksi tulorekisteri pyrkii entisestään lisäämään yhteistyötä ohjelmistotalojen kanssa.

Tulorekisteri jatkaa virheilmoitusten selkeyttämistä. Viime vuonna parannettiin tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeen ohjaavuutta ja virheilmoituksia. Kuluvan vuoden aikana tarkennetaan rajapintojen palautteita ja samalla kasvatetaan virheselitteiden merkkimäärää. Rajapinnassa palautettavien virheilmoitusten listaus on excel-muodossa tulorekisterin verkkosivuilla. Listaus on sivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Tulorekisteri myös seuraa entistä tarkemmin maksajien virhetilanteita ja ilmoittamisen tapoja. Seurannan perusteella maksajille lähetään ohjaavia viestejä ja kohdennettuja tiedotteita, joilla pyritään parantamaan tiedon laatua ja tukemaan tietojen ilmoittamista oikeassa muodossa.

Myös korjaamisen ohjeistusta verkkosivuilla pyritään parantamaan. Palkkatietojen korjaamisesta on jo julkaistu päivitetty yksityiskohtainen ohje.

Tutustu myös

Verohallinto: viimeistään 14.3. tehdyt korjaukset ehtivät ajoissa palkansaajien esitäytetyille veroilmoituksille (vero.fi)

Ilmoita työtapaturmavakuutetun ammattiluokka tulorekisteriin

Sivu on viimeksi päivitetty 10.2.2022