Muutoksia tulorekisteri-ilmoittamisessa vuonna 2022

9.12.2021

Vuodesta 2022 alkaen polkupyöräedun tai työsuhdematkalippuedun ilmoittamisessa käytetään tulolajeja Työsuhdematkalipun verovapaa osuus (341) ja Polkupyöräedun verovapaa osuus (363), jos etu on toteutettu rahapalkkaa alentamalla ja antamalla alennuksen suuruinen verovapaa etu.

Tätä varten näille tulolajeilla on lisätty mahdollisuus ilmoittaa erikseen vakuuttamistieto. Vakuuttamistieto tarvitaan, koska näissä tilanteissa veronalaisen ja sairausvakuutusmaksun alaisen palkan määrä eroaa muiden sosiaalivakuutusmaksujen alaisen palkan määrästä. Vuonna 2021 voimassa ollut ohje sijaismaksajatilanteiden tulolajien käytöstä tässä tilanteessa päättyy. Tarkemmat ohjeet rahapalkkaa alentamalla annetun edun ilmoittamisesta ovat luontoisetujen ja kustannusten korvausten yksityiskohtaisessa ohjeessa.

Myös muihin yksityiskohtaisiin ohjeisiin on tehty täsmennyksiä. Yhteenveto muutoksista on kunkin ohjeen alussa. Esimerkiksi korjaamisen ohjeessa on tuotu selvemmin esille se, että ennakonpidätyksen oikaisu riippuu kalenterivuodesta, kun taas työntekijämaksujen oikaisuun vaikuttaa oikaisun syy.

Päivitetyt palkkojen ilmoittamisen yksityiskohtaiset ohjeet julkaistaan verkkosivuillamme vuoden 2021 loppuun mennessä.

Muita muutoksia palkkatietoilmoitukselle

Palkkatietoilmoituksella on muutettu maksajan tyypin "Tilapäinen työnantaja" nimeksi "Tilapäinen työnantaja (ei TyEL-vakuutussopimusta)". Muutoksella täsmennetään, milloin tietoa pitää käyttää.

Ensi vuodesta alkaen autoedusta voidaan ilmoittaa uutena tietona auton päästöarvo. Tieto ilmoitetaan, jos autoedun määrää on alennettu työsuhdeauton nolla- tai vähäpäästöisyyden vuoksi. Autoedun määrää voidaan alentaa, jos auton hiilidioksidipäästöt ovat enintään 100 grammaa kilometriä kohden.

Myös tulolajille Perhehoitajan palkkio (328) on lisätty mahdollisuus ilmoittaa vakuuttamistieto. Vakuuttamistiedon ilmoittamisella voidaan poiketa tulolajin sosiaalivakuutusmaksujen oletussäännöistä. 

Palkkatietoilmoitukselle on lisätty uusi käsittelysääntö:

  • Jos tulonsaajan lisätiedon tyyppi on "Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta", ilmoituksella on annettava "Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi" -tiedot. Tämä voidaan tehdä antamalla kyseisiä sosiaalivakuutuksia koskevat vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit erikseen tai yksi kaikki kattava tyyppi.
  • Lisäksi uusia käsittelysääntöjä on tullut kansainvälisten tilanteiden ilmoittamiseen liittyen.
  • Samoin osaa Kevalle ilmoittamiseen liittyvistä käsittelysäännöistä on täsmennetty.

Muutoksia on tehty myös palkkojen takaisinperinnän käsittelysääntöihin. Käsittelysäännöillä estetään takaisinperinnän ilmoittaminen ennen kuin se on tosiasiassa tehty. Takaisinperintäpäiväksi ei myöskään voi ilmoittaa aikaa ennen tulorekisterin käyttöönottoa. Ilmoitus takaisinperinnästä annetaan vasta, kun tulo on saatu perityksi takaisin. Lisäksi ennakonpidätystä ja lähdeveroa ei voi ilmoittaa negatiivisena, jos ilmoituksella on yhdellekin tulolajille annettu tieto takaisinperinnästä.

Muutoksia työnantajan erillisilmoitukselle

Jatkossa työeläkevakuutuksen eläkejärjestelynumeron voimassaolo tarkistetaan kohdekautta vasten. Näin vaikkapa joulukuun kohdekauden ilmoituksella voidaan antaa silloin voimassa ollut eläkejärjestelynumero, vaikka itse ilmoitus annettaisiin työeläkeyhtiön vaihtumisen jälkeen tammikuussa.

Työnantajan erillisilmoitukselle on lisätty kotitalouksia varten uutena ilmoitettavana tietona maksajan tyyppi: kotitalous ja kotitalouksien työnantajarinki. Kotitalous ilmoittaa aina maksajan tyypiksi kotitalous. Jos useampi kotitalous on palkannut yhdessä työntekijän ja yksi henkilö hoitaa palkan maksamisen ja tietojen ilmoittamisen, ilmoitetaan maksajan tyyppinä kotitalous ja kotitalouksien työnantajarinki.

Muutoksia etuustietoilmoitukselle

Etuuksissa otetaan käyttöön viisi uutta tulolajia:

  • 1417 Työuraeläke (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)
  • 1418 Työuraeläke (suora lisäeläkejärjestely)
  • 1419 Osittainen varhennettu vanhuuseläke (vapaaehtoinen työeläkevakuutus)
  • 1420 Osittainen varhennettu vanhuuseläke (suora lisäeläkejärjestely)
  • 1421 Kertamaksullisen vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tuotto

Etuuksien takaisinmaksun käsittelysääntöihin on tehty soveltuvilta osin vastaavat muutokset kuin palkkojen takaisinperinnän käsittelysääntöihin.

Etuustietoilmoitukselle on lisätty käsittelysääntö, jolla estetään tietojen perusteeton etu ja takaisinperintä antaminen joillekin tulolajeille. Kyseessä olevat tulolajit ovat joko tappioita tai tulosta tehtäviä vähennyksiä. Listaus tulolajeista on dokumentissa Etuudet - Koodistot - Tulolajit 2022.

Myös etuuksien yksityiskohtaisiin ohjeisiin on tehty tarkennuksia. Päivitetyt etuuksien ilmoittamisen ohjeet julkaistaan verkkosivuillamme vuoden 2021 loppuun mennessä.

Seuraamusmaksut koskevat jatkossa myös etuuksia

Etuustietojen ilmoittamisesta myöhässä ei ole vuonna 2021 määrätty seuraamusmaksuja. Siirtymäaika päättyy 31.12.2021.

Jatkossa Verohallinto määrää myöhästymismaksun, jos tulorekisteriin pakollisina ilmoitettavat tiedot maksetuista suorituksista ilmoitetaan maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden kahdeksannen päivän jälkeen. Menettely on jo käytössä palkkatietoilmoituksissa ja työnantajan erillisilmoituksissa.

Seuraamusmaksujen tavoitteena on edistää oikeiden tietojen ilmoittamista oikeaan aikaan. Lue lisää seuraamusmaksuista.

Lisätietoa vuoden 2022 muutoksista

Tulorekisterin vuosimuutokset 2022 -verkkoseminaarin tallenne ja materiaali

Tarkemmat ilmoittamisen ohjeet vuodelle 2022 löydät tulorekisterin yksityiskohtaisista ohjeista. Palkkojen ja etuuksien ilmoittamisen päivitetyt ohjeet julkaistaan vuoden loppuun mennessä.

Dokumentaatio-sivulla on julkaistu tulorekisterin palkka- ja etuustietojen toimittamiseen ja jakeluun liittyvät rajapintakuvaukset ja niihin liittyvät soveltamisohjeet. Esimerkiksi palkkojen ja etuuksien tulolajit on kuvattu dokumenteissa:

Sivu on viimeksi päivitetty 9.12.2021