Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös verovelvollisen rekisteröinnistä maahantuotavien tavaroiden etämyyntiä koskevaan erityisjärjestelmään

Antopäivä
7.5.2021
Diaarinumero
VH/2129/00.01.00/2021
Voimassaolo
12.5.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on arvonlisäverolain (1501/1993) 134 a §:n 2 momentin sellaisena kuin se on laissa 505/2014, nojalla päättänyt:

1 §

Tunnistetiedot

Verovelvollisen on ilmoitettava nimensä ja arvonlisäverotunnisteensa.

2 §

Liiketoiminnan kotipaikka

Verovelvollisen on ilmoitettava maa, jossa hänellä on liiketoimintansa kotipaikka.

3 §

Apu- ja rinnakkaistoiminimet

Verovelvollisen on ilmoitettava apu- ja rinnakkaistoiminimensä, jos verovelvollinen käyttää erityisjärjestelmässä muuta toiminimeä kuin virallista toiminimeään.

4 §

Postiosoite

Verovelvollisen on ilmoitettava postiosoitteensa.

5 §

Yhteyshenkilö

Verovelvollisen on ilmoitettava yhteyshenkilön nimi.

6 §

Puhelinnumero

Verovelvollisen on ilmoitettava puhelinnumeronsa.

7 §

Sähköpostiosoite

Verovelvollisen on ilmoitettava sähköpostiosoitteensa.

8 §

Verkkosivut

Verovelvollisen on ilmoitettava verkkosivunsa.

9 §

Pankkiyhteystiedot

Verovelvollisenon ilmoitettava tilinumeronsa IBAN-muodossa sekä pankin BIC-tunnus.

10 §

Erityisjärjestelmän käytön aloituspäivä

Verovelvollisen on ilmoitettava erityisjärjestelmän käytön aloituspäivä.

11 §

Asiointikieli

Verovelvollisen on ilmoitettava asiointikielensä.

12 §

Kuvaus etämyynnistä

Verovelvollisen tulee kuvata maahantuotujen tavaroiden etämyynti.

13 §

Erityisjärjestelmän aiempi käyttö

Verovelvollisen on ilmoitettava käyttääkö hän nykyisin tai onko hän käyttänyt aiemmin erityisjärjestelmää. Jos hän käyttää tai on käyttänyt aiemmin erityisjärjestelmää, verovelvollisen on ilmoitettava tunnistamisjäsenvaltio ja tunniste.

14 §

Tunnistamisjäsenvaltion vaihtaminen

Verovelvollisen on ilmoitettava, haluaako hän jatkaa nykyisen järjestelmän käyttöä ja vaihtaa tunnistamisjäsenvaltioksi Suomen. Jos verovelvollinen haluaa vaihtaa tunnistamisvaltioksi Suomen, hänen on ilmoitettava nykyinen tunnistamisjäsenvaltio ja nykyinen tunniste.

15 §

Kiinteä toimipaikka muussa yhteisön jäsenvaltiossa

Verovelvollisen on ilmoitettava, onko hänellä kiinteitä toimipaikkoja muissa yhteisön jäsenvaltiossa. Jos verovelvollisella on kiinteitä toimipaikkoja, hänen on ilmoitettava, onko toimipaikalla arvonlisäverotunniste ja jos on, hänen on ilmoitettava arvonlisäverotunniste, tunnisteen myöntänyt maa, toimipaikan nimi ja osoite. Jos arvonlisäverotunnistetta ei ole, verovelvollisen on ilmoitettava verorekisterinumero, numeron myöntänyt maa, toimipaikan nimi ja osoite.

16 §

Arvonlisäverotunnisteet muissa yhteisön jäsenvaltioissa

Verovelvollisen on ilmoitettava ne yhteisön jäsenvaltiot, joissa hänelle on myönnetty arvonlisäverotunniste sekä kyseinen arvonlisäverotunniste.

17 §

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus on tehtävä sähköisesti.

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen ilmoitus on tehtävä, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

18 §

Ilmoituksen allekirjoittaminen

Ilmoitus on allekirjoitettava.

Sähköinen ilmoitus täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

19 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 12 päivänä toukokuuta 2021.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2021

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Soili Sinisalo

Sivu on viimeksi päivitetty 20.5.2021