Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Verohallinnon päätös verovelvollisen rekisteröinnistä maahantuotavien tavaroiden etämyyntiä koskevaan erityisjärjestelmään, kun välittäjä toimii verovelvollisen puolesta

Antopäivä
7.5.2021
Diaarinumero
VH/2131/00.01.00/2021
Voimassaolo
12.5.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on arvonlisäverolain (1501/1993) 134 a §:n 2 momentin sellaisena kuin se on laissa 505/2014, nojalla päättänyt:

1 §

Välittäjän ja myyjän tunnistetiedot

Välittäjästä on ilmoitettava nimi ja välittäjän IN-tunniste. Verovelvollisesta on ilmoitettava nimi ja arvonlisäverotunniste.

2 §

Liitteet

Rekisteröintihakemukseen on liitettävä valtakirja ja kaupparekisteriotetta vastaava ote, josta tulee käydä ilmi verovelvollisen nimi, kotipaikka, toimiala, tilikausi ja nimenkirjoitusoikeudet. Tarvittaessa on esitettävä muukin asiakirja, jos tiedot eivät käy ilmi kaupparekisteriotetta vastaavasta otteesta. Kustakin asiakirjasta tulee olla lisäksi suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen käännös, jos alkuperäinen asiakirja on laadittu jollain muulla kielellä.

3 §

Apu- ja rinnakkaistoiminimet

Välittäjän on ilmoitettava verovelvollisen apu- ja rinnakkaistoiminimi, jos verovelvollinen käyttää erityisjärjestelmässä muuta toiminimeä kuin virallista toiminimeään.

4 §

Verovelvollisen yhteystiedot

Välittäjän on ilmoitettava verovelvollisen osoite.

5 §

Yhteyshenkilö

Välittäjän on ilmoitettava verovelvollisen yhteyshenkilön nimi.

6 §

Puhelinnumero

Välittäjän on ilmoitettava verovelvollisen puhelinnumero.

7 §

Sähköpostiosoite

Välittäjän on ilmoitettava verovelvollisen sähköpostiosoite.

8 §

Asiointikieli

Välittäjän on ilmoitettava verovelvollisen asiointikieli.

9 §

Verovelvollisen kotivaltio

Välittäjän on ilmoitettava verovelvollisen kotivaltio.

10 §

Verkkosivut

Välittäjän on ilmoitettava verovelvollisen verkkosivut.

11 §

Kuvaus etämyynnistä

Välittäjän on kuvattava verovelvollisen maahantuomien tavaroiden etämyynti.

12 §

Erityisjärjestelmän aiempi käyttö

Välittäjän on ilmoitettava käyttääkö verovelvollinen nykyisin tai onko hän käyttänyt aiemmin erityisjärjestelmää. Jos verovelvollinen käyttää tai on käyttänyt aiemmin erityisjärjestelmää, välittäjän on ilmoitettava verovelvollisen käyttämä tunniste ja tunnistamisjäsenvaltio.

13 §

Kiinteä toimipaikka muussa yhteisön jäsenvaltiossa

Välittäjän on ilmoitettava, onko verovelvollisella kiinteitä toimipaikkoja muissa yhteisön jäsenvaltiossa. Jos verovelvollisella on kiinteitä toimipaikkoja, välittäjän on ilmoitettava, onko toimipaikalla arvonlisäverotunniste ja jos on, välittäjän on ilmoitettava verovelvollisen arvonlisäverotunniste, tunnisteen myöntänyt maa, toimipaikan nimi ja osoite. Jos arvonlisäverotunnistetta ei ole, välittäjän on ilmoitettava verovelvollisen verorekisterinumero, numeron myöntänyt maa, toimipaikan nimi ja osoite.

14 §

Arvonlisäverotunnisteet muissa yhteisön jäsenvaltioissa

Välittäjän on ilmoitettava ne yhteisön jäsenvaltiot, joissa verovelvolliselle on myönnetty arvonlisäverotunniste sekä kyseinen arvonlisäverotunniste.

15 §

Ilmoituksen tekeminen

Ilmoitus on tehtävä sähköisesti.

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen ilmoitus on tehtävä, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

16 §

Ilmoituksen allekirjoittaminen

Ilmoitus on allekirjoitettava.

Sähköinen ilmoitus täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

17 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 12 päivänä toukokuuta 2021.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2021

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Soili Sinisalo

Sivu on viimeksi päivitetty 20.5.2021