Vero.fi:ssä on huoltokatko keskiviikkona 29.5. klo 6–9. OmaVero toimii normaalisti.

Verohallinnon päätös sivullisen yleisestä tiedonantovelvollisuudesta autoverotuksessa

Antopäivä
21.12.2020
Diaarinumero
VH/7372/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on autoverolain (777/2020) 113 §:n 5 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Verohallinnolle annettavat tiedot sekä verovalvonnassa tarvittavia tietoja koskeva tiedonantovelvollisuuden rajoittaminen

Verohallinto rajoittaa autoverolain 113 §:ssä tarkoitettujen tietojen antamista siten, että tiedonantovelvollisen on ilmoitettava Verohallinnolle ilman eri kehotusta vain tämän päätöksen 2 – 4 §:ssä tarkoitetut tiedot näissä päätöspykälissä määrätyissä tilanteissa.

2 §

Yleistä uusien ajoneuvojen hintatietojen ilmoittamisesta

Ajoneuvojen maahantuojan ja valmistajan on ilmoitettava ajoneuvomallista se autoveroton, arvonlisäverollinen hinta, jolla ajoneuvoja yleisesti ilmoitetaan myytäväksi Suomessa, hinnan voimassaoloa koskevat tiedot ja muut tämän päätöksen 3 §:ssä mainitut tiedot pykälässä määrätyin edellytyksin.

Ajoneuvomallin hinta ilmoitetaan sen ajoneuvomallin tarkkuudella, jolla ajoneuvo yksilöidään ja jolla sitä yleisesti markkinoidaan. Ilmoitus on annettava, kun ajoneuvomallin myynti tai markkinointi alkaa ja myös silloin, kun ajoneuvomallia ei ole enää myytävänä tai ajoneuvomallin yleinen pyyntihinta muuttuu.

Tiedonantovelvollisen tulee ilmoittaessaan, ettei ajoneuvomallia ole enää myytävänä, antaa tieto päättymispäivämäärästä hintakoodin tarkkuudella.

3 §

Luettelo uusista ajoneuvoista ilmoitettavista tiedoista

Uusista ajoneuvoista ilmoitettavat tiedot
Ilmoitettava tieto Uusi ilmoitus, jos tieto muuttuu Selite
Merkki x Pakollinen
Malli x Pakollinen
Mallintarkennin  x Ilmoitetaan, jos mallintarkennin on käytössä ja se näkyy hinnastorivillä.
Varustetaso  x Ilmoitetaan, jos varustetaso on käytössä ja se näkyy hinnastorivillä.
Ohjevähittäishinta ilman autoveroa x Pakollinen
Hinnan voimassaolon alkamispäivä ja päättymispäivä x Alkamispäivä ilmoitetaan aina ja päättymispäivä ilmoitetaan, jos se on tiedossa.
Ajoneuvon maahantuoja tai valmistaja x Pakollinen
Yksilöllinen hintakoodi x Pakollinen

4 §

Käytettyjen ajoneuvojen myynti-ilmoitukset

Ajoneuvojen myynti-ilmoituksia liiketoiminnan muodossa sähköisesti julkaisevan yhteisön, yhteisetuuden tai elinkeinonharjoittajan on annettava Verohallinnolle tiedot julkaisemistaan uusista ja pyyntihinnan osalta muuttuneista käytettyjen ajoneuvojen myynti-ilmoituksista, kun sen edeltävän vuoden myynti-ilmoitusten lukumäärä kalenterivuodessa ylittää 400 000 kappaletta.

5 §

Tietojen antamisen ajankohta

Uuden ajoneuvomallin ja ajoneuvomallin hinnan muutosta koskevat tiedot on annettava Verohallinnolle 30 päivän kuluessa siitä, kun ajoneuvomallin myynti tai markkinointi alkaa taikka uusi hintatieto julkaistaan. Tieto siitä, ettei ajoneuvomallia ole enää myytävänä, tulee ilmoittaa 30 päivän kuluessa hinnan voimassa olon päättymisestä.

Tiedot ensimmäistä kertaa julkaistuista ja pyyntihinnan osalta muuttuneiden käytettyjen ajoneuvojen kalenteriviikon myynti-ilmoituksista on annettava Verohallinnolle viimeistään seuraavan kalenteriviikon ensimmäisenä päivänä.

6 §

Tietojen antamisen tapa

Päätöksen 2 ja 3 §:ssä tarkoitetut tiedot tulee antaa sähköisesti Verohallinnon tarjoamassa asiointipalvelussa tai muun tietoturvallisen teknisen yhteyden välityksellä. Päätöksen 4 §:ssä tarkoitetut tiedot tulee antaa sähköisesti Verohallinnon kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

7 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2020

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 22.12.2020