Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös autoveroilmoituksen peruuttamisesta

Antopäivä
16.12.2020
Diaarinumero
VH/7367/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on autoverolain (777/2020) 56 §:n 4 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Veroilmoituksen peruuttamisen yhteydessä annettavat tiedot

Verovelvollisen, rekisteröidyn autoveroilmoittajan ja sen, joka osoittaa hankkineensa omistusoikeuden sellaiseen ajoneuvoon, jota ei ole rekisteröity tai otettu käyttöön, on annettava autoveroilmoituksen peruuttamisen yhteydessä Verohallinnolle seuraavat tiedot:

  1. peruutuksen tekijän henkilötunnus tai y-tunnus;
  2. ajoneuvon valmistenumero;
  3. asian yksilöinti peruutukseksi.

2 §

Kauppakirja tai muu luotettava selvitys

Kun veroilmoituksen peruuttajana on se, joka osoittaa hankkineensa omistusoikeuden ajoneuvoon, jota ei ole rekisteröity tai otettu käyttöön, tulee peruutuksen liitteenä toimittaa kauppakirja tai muu luotettava selvitys omistusoikeudesta.

3 §

Veroilmoituksen peruuttamistapa

Rekisteröidyn autoveroilmoittajan, yhteisön ja yhteisetuuden on peruutettava ajoneuvokohtainen veroilmoitus sähköisesti. Veroviranomainen voi kuitenkin erityisestä syystä hyväksyä peruuttamisen paperisena. Muu verovelvollinen voi peruuttaa veroilmoituksensa sähköisesti tai vapaamuotoisesti paperisena. Se, joka osoittaa hankkineensa omistusoikeuden sellaiseen ajoneuvoon, jota ei ole rekisteröity tai otettu käyttöön, voi peruuttaa veroilmoituksen vain vapaamuotoisesti paperisena.

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen tiedot on annettava, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

Paperinen peruutus toimitetaan Verohallinnon ilmoittamaan osoitteeseen.

4 §

Peruutuksen allekirjoittaminen

Peruutus on allekirjoitettava.

Sähköinen peruutus täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2020

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 16.12.2020