Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös autoveroilmoituksella ilmoitettavista tiedoista

Antopäivä
8.6.2022
Diaarinumero
VH/3086/00.01.00/2022
Voimassaolo
1.7.2022 - Toistaiseksi

Verohallinto on autoverolain (777/2020) 54 §:n 2 momentin ja 58 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Yleistä veroilmoituksella ilmoitettavista tiedoista

Veroilmoituksella ilmoitetaan verotukseen vaikuttavat seikat veroilmoituksen tietokohdissa esitetyn jaottelun mukaisesti tai jos tiedon kohdalla ei ole jaottelua, muulla tavalla yksilöiden.

Verovelvollisen on ilmoitettava veroilmoituksella tämän päätöksen 2 §:ssä lueteltujen tietojen ja rekisteröidyn autoveroilmoittajan päätöksen 3 §:n 2 momentissa lueteltujen tietojen lisäksi autoverolain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot ajoneuvon kunnosta ja muista yksilöllisistä ominaisuuksista halutessaan, että ne otetaan huomioon verotuksessa.

Jos verovelvollinen tai rekisteröity autoveroilmoittaja haluaa verotusta toimitettaessa saada luetuksi hyväksi autoverolain 11 §:ssä tarkoitetun pakettiauton  veron määrän vähennyksen  tai 23-25 §:ssä tarkoitetun verovapauden, veroilmoituksella on ilmoitettava tiedot veron vähennyksen tai verovapauden perusteista.

Jos verovelvollinen haluaa verotusta toimitettaessa saada luetuksi hyväksi autoverolain 31 §:ssä tarkoitetun vähennyksen määräaikaisen vuokrasopimuksen perusteella, veroilmoituksella on ilmoitettava tiedot vähennyksen perusteista.

2 §

Verovelvollisen veroilmoituksella ilmoitettavat tiedot

Verovelvollisen on ilmoitettava veroilmoituksessaan seuraavat tiedot:

 1. verovelvollisen nimi sekä henkilötunnus tai Y-tunnus;
 2. ajoneuvon merkki, malli, valmistenumero, variantti- ja versiotieto EU-tyyppihyväksytystä ajoneuvosta, ajoneuvoluokka, käyttövoima, henkilö-, paketti- ja linja-autosta korimalli, vetotapa, vaihteisto, iskutilavuus (cm3), teho (kW), sähköauton akun kapasiteetti (kWh) ja kokonaismassa (kg);
 3. onko ajoneuvo uusi vai käytetty;
 4. rekisteröidyn ajoneuvon ensirekisteröintipäivä;
 5. ajoneuvon matkamittarin kilometrilukema;
 6. henkilö-, paketti- ja linja-autosta CO2-päästöjen mittaustapa ja yhdistettyä kulutusta vastaava CO2-päästöarvo (g/km), joka on määritelty Euroopan unionin lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaisesti;
 7. pakettiauton lisätietoina pituus (mm), omamassa (kg), ovien määrä (kpl), istuimien määrä (kpl) sekä tieto siitä, että käytetty pakettiauto täyttää alennetun veron edellytykset, jos verovelvollinen haluaa saada tämän veroedun hyväkseen verotusta toimitettaessa;

 8. vuokrakäyttöön tarkoitetun ajoneuvon lisätietoina ajoneuvon vuokralle antajan nimi ja Y-tunnus sekä ajoneuvon vuokrakäytön alkamispäivä ja päättymispäivä Suomessa;

 9. verovapaasta taksista liikenneluvan numero;

 10. ajoneuvon rekisteröintipäivä Suomessa, jos ajoneuvo on ensirekisteröity Suomessa ennen veroilmoituksen antamista;

 11. verollisen käytön alkupäivä Suomessa, jos ajoneuvo on otettu verolliseen käyttöön ennen veroilmoituksen antamista ja ajoneuvon rekisteröintiä Suomessa.

Poiketen siitä, mitä edellä 1 momentissa määrätään, verovelvollisen on ilmoitettava EU-virastoajoneuvon tai diplomaattiajoneuvon muutosta koskevassa veroilmoituksessaan seuraavat tiedot:

 1. verovelvollisen nimi sekä henkilötunnus tai Y-tunnus;
 2. onko kyse EU-virastoajoneuvosta vai diplomaattiajoneuvosta;
 3. valmistenumero;
 4. suomalainen rekisteritunnus;
 5. ajoneuvon rekisteröintipäivä Suomessa;
 6. onko kyseessä muutto Suomesta;
 7. muuttopäivä Suomesta.

3 §

Rekisteröidyn autoveroilmoittajan veroilmoituksella ilmoitettavat tiedot

Rekisteröidyn autoveroilmoittajan on ilmoitettava uusia ajoneuvoja koskevassa jaksoveroilmoituksessa seuraavat kohtien 1)-4) jaksoa koskevat tiedot ja jokaisesta jakson aikana rekisteröidystä uudesta ajoneuvosta kohtien 5)-12) ajoneuvokohtaiset tiedot:

 1. rekisteröidyn autoveroilmoittajan nimi ja Y-tunnus;
 2. autoverojakso (kk/vvvv);
 3. rekisteröityjen ajoneuvojen kappalemäärä;
 4. autoveron euromäärä yhteensä sähköisesti Verohallinnon asiointipalvelussa ja lomakkeella ilmoitettaessa;
 5. ajoneuvon valmistenumero;
 6. ajoneuvon rekisteröintipäivä Suomessa;
 7. ajoneuvon hinnan määräytymispäivä;
 8. hintakoodi;
 9. itse laskettu ajoneuvokohtainen veron euromäärä;
 10. ajoneuvokohtainen verotusarvo;
 11. ajoneuvokohtainen lisävarusteiden ohjevähittäishinta;
 12. verovapaasta taksista liikennelupanumero.

Rekisteröidyn autoveroilmoittajan on ilmoitettava käytettyä ajoneuvoa koskevassa veroilmoituksessaan tieto ajoneuvon rekisteröintipäivästä Suomessa sekä muut vastaavat päätöksen 2 §:n 1 momentissa luetellut tiedot kuin verovelvollisen lukuun ottamatta verovelvollisen nimeä sekä henkilötunnusta tai Y-tunnusta ja vuokrakäyttöön tarkoitetun ajoneuvon lisätietoja.

4 §

Ilmoituksen antamistapa

Veroilmoitus tulee antaa sähköisesti tai paperisena Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella. Rekisteröidyn autoveroilmoittajan, yhteisön ja yhteisetuuden on annettava ilmoitus sähköisesti. Veroviranomainen voi kuitenkin erityisestä syystä hyväksyä ilmoituksen antamisen paperisena. Jos rekisteröity autoveroilmoittaja ottaa ajoneuvon verolliseen käyttöön tai antaa veroilmoituksen ennen ajoneuvon rekisteröintiä, veroilmoituksen voi antaa Verohallinnon kanssa erikseen sovittavalla tavalla.

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen ilmoitus on annettava, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

Jos ilmoitus annetaan Verohallinnon vahvistamaa lomaketta käyttäen, ilmoitus lähetetään Verohallinnon lomakkeella ilmoittamaan osoitteeseen.

5 §

Ilmoituksen allekirjoittaminen

Ilmoitus on allekirjoitettava.

Sähköinen ilmoitus täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

6 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022.

Päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös autoveroilmoituksella ilmoitettavista tiedoista (1015/2020).

Autoverolain 25 §:n 2 momentissa tarkoitetun ajoneuvon, joka on rekisteröity viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022, alennetun autoveron hyväksi lukemiseksi annettaviin tietoihin sovelletaan päätöksen voimaan tullessa voimassa olleita määräyksiä.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2022

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 8.6.2022