Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös ajoneuvon käyttöönottoilmoituksella ilmoitettavista tiedoista

Antopäivä
14.12.2020
Diaarinumero
VH/7365/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on autoverolain (777/2020) 53 §:n 2 momentin ja 58 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Ilmoitettavat tiedot

Käyttöönottoilmoituksella on ilmoitettava seuraavat tiedot:

  1. ilmoittajan nimi ja henkilö- tai Y-tunnus;
  2. ajoneuvon merkki, malli ja valmistenumero;
  3. matkamittarin kilometrilukema käytön alkaessa Suomessa;
  4. onko ajoneuvo uusi vai käytetty;
  5. ensirekisteröintipäivä käytetystä ajoneuvosta;
  6. verollisen käytön alkupäivä Suomessa;
  7. ajoneuvoluokaksi henkilöauto (M1), pakettiauto (N1), moottoripyörä (L3e), sivuvaunullinen moottoripyörä (L4e), kolmipyörä (L5e), nelipyörä (L7e), linja-auto (M2) tai jokin muu.

2 §

Ilmoituksen antamistapa

Käyttöönottoilmoitus tulee antaa sähköisesti tai paperisena Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella. Yhteisön ja yhteisetuuden on annettava ilmoitus sähköisesti. Veroviranomainen voi kuitenkin erityisestä syystä hyväksyä ilmoituksen antamisen paperisena.

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen ilmoitus on annettava, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

Jos ilmoitus annetaan Verohallinnon vahvistamaa lomaketta käyttäen, se lähetetään Verohallinnon sillä ilmoittamaan osoitteeseen.

3 §

Ilmoituksen allekirjoittaminen

Ilmoitus on allekirjoitettava.

Sähköinen ilmoitus täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

4 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2020

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 16.12.2020