Sivustolla voi olla satunnaisia häiriöitä huoltotöiden vuoksi maanantaina 22.4. klo 6.30–8.00.

Verohallinnon päätös ajoneuvon käytöstä pidettävästä ajopäiväkirjasta

Antopäivä
14.12.2020
Diaarinumero
VH/7370/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on autoverolain (777/2020) 63 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Taksin käyttö

Ajoneuvon omistajan on pidettävä autoverolain 25 §:ssä tarkoitetusta taksin käytöstä ajovuorottain tai jos ajovuoroja ei ole vahvistettu, vuorokausittain, paperista tai sähköistä ajopäiväkirjaa. Jos ajoneuvossa on käytössä kuitinantolaitteella varustettu taksamittari, ajopäiväkirja voi muodostua kuitinantolaitteen raporteista.

Ajopäiväkirjasta tai 1 momentissa tarkoitetuista raporteista on käytävä ilmi seuraavat erittelyt:

  1. kalenterikuukauden yhteenlaskettu ajokilometrimäärä, joka on jaettava ammattiajoihin ja muihin ajoihin;
  2. päiväkohtaisesti ja ajokilometreittäin eritelty tieto ajoneuvon käyttämisestä koulu- ja päivähoitokuljetuksiin.

2 §

Ulkomailla rekisteröidyn työsuhdeajoneuvon käyttö

Suomessa vakituisesti asuvan työntekijän tai ammatinharjoittajan sekä hänen perheenjäsentensä on pidettävä autoverolain 39 §:ssä tarkoitetusta ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon käytöstä paperista tai sähköistä ajopäiväkirjaa.

Ajopäiväkirjaan on merkittävä päiväkohtaisesti tai ajokohtaisesti eriteltynä seuraavat tiedot:

  1. ajoneuvon käyttöpäivä tai ajon alkamis- ja päättymisajankohta;
  2. yhteenlasketut ajokilometrit käyttöpäivänä tai matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä;
  3. ajoneuvon käyttömaa tai -maat;
  4. ajoneuvon käyttäjä tai käyttäjät.

Ajopäiväkirjasta on käytävä ilmi 2 momentissa lueteltujen tietojen lisäksi ajoneuvon yhteenlasketut käyttöpäivät Suomessa ja ulkomailla 12 kuukauden tarkastelujakson aikana.

3 §

Ajoneuvon myyntitarkoituksessa tapahtuva esittelykäyttö

Ajoneuvojen maahantuontia, valmistusta tai myyntiä harjoittavan yrityksen on pidettävä autoverolain 41 §:n 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetusta ajoneuvon käytöstä paperista tai sähköistä ajopäiväkirjaa, johon on merkittävä:

  1. ajon alkamis- ja päättymisajankohta;
  2. matkamittarin lukema ajon alkaessa ja päättyessä;
  3. ajon tarkoitus;
  4. ajoneuvon käyttäjä.

4 §

Ajopäiväkirjan säilyttäminen

Ajopäiväkirja on säilytettävä siten, että alkuperäiset tiedot ovat todennettavissa.

5 §

Ajopäiväkirjan esittäminen pyynnöstä

Ajopäiväkirja on pyynnöstä esitettävä Verohallinnolle.

6 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2020

Pääjohtaja Markku Heikura

Ylitarkastaja Markus Kautto

Sivu on viimeksi päivitetty 15.12.2020