Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös hakemuksessa henkilön vakituisen asuinpaikan selvittämiseksi ilmoitettavista tiedoista

Antopäivä
8.12.2020
Diaarinumero
VH/7482/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on autoverolain (777 /2020) 33 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Tiedot hakijasta

Hakijasta tulee ilmoittaa nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, osoite Suomessa ja puhelinnumero.

2 §

Hakijan asumismuoto Suomessa

Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan asumismuoto Suomessa: vuokra-asunto, omistusasunto, työnantajan tarjoama asunto, tai muu. Muusta asumismuodosta on ilmoitettava, mikä se on.

3 §

Hakijan asumismuoto ulkomailla

Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan osoite ja asumismuoto ulkomailla: vuokra-asunto, omistusasunto, työnantajan tarjoama asunto, tai muu. Muusta asumismuodosta on ilmoitettava, mikä se on.

4 §

Puolisoa koskevat tiedot

Jos hakijalla on puoliso, hakemuksessa on ilmoitettava hakijan puolison kansalaisuus, nimi, henkilötunnus tai syntymäaika sekä osoite Suomessa ja ulkomailla.

5 §

Alaikäisiä lapsia koskevat tiedot

Jos hakijalla on alaikäisiä lapsia, hakemuksessa on ilmoitettava lasten nimet, henkilötunnukset tai syntymäajat ja lasten osoitteet Suomessa ja ulkomailla.

6 §

Perheenjäsenten oleskelun kesto ja tarkoitus

Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan perheenjäsenten oleskelun kesto ja tarkoitus Suomessa ja ulkomailla.

7 §

Hakijan työsuhde

Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan työsuhde: hakija työskentele Suomessa, hakija työskentelee muualla kuin Suomessa tai hakija työskentelee sekä Suomessa että muualla kuin Suomessa. Hakemuksessa on ilmoitettava myös, mikäli hakija ei ole työssä.

8 §

Työskentely Suomessa

Jos hakija työskentelee Suomessa, hakemuksessa tulee ilmoittaa työnantajan nimi ja osoite yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero, työsuhteen kesto, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä, se onko työsuhde määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva, sekä mahdolliset lisätiedot työsuhteesta.

9 §

Työskentely muualla kuin Suomessa

Jos hakija työskentelee muualla kuin Suomessa, hakemuksessa tulee ilmoittaa työnantajan nimi ja osoite, yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero, työsuhteen kesto, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivä, se onko työsuhde määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva, sekä mahdolliset lisätiedot työsuhteesta.

10 §

Yritystoiminta

Hakemuksessa on ilmoitettava harjoittaako hakija omaa yritystoimintaa, yrityksen nimi, Y-tunnus tai vastaava ulkomainen tunnus, hakijan asema yrityksessä ja mahdolliset lisätiedot yritystoiminnasta.

11 §

Opiskelu

Hakemuksessa on ilmoitettava, opiskeleeko hakija Suomessa tai ulkomailla ja mahdolliset lisätiedot opiskelusta.

12 §

Oleskeluaika Suomessa ja ulkomailla

Hakemuksessa hakijan on ilmoitettava oma arvionsa siitä, kuinka monta päivää hän oleskelee Suomessa ja ulkomailla seuraavan vuoden aikana.

Hakemuksessa hakijan on ilmoitettava, kuinka monta päivää hän on oleskellut Suomessa kuluvana kalenterivuonna ja Suomessa oleskelun pääasiallinen tarkoitus. Hakemuksessa hakijan on ilmoitettava, kuinka monta päivää hän on oleskellut ulkomailla kuluvana kalenterivuonna ja ulkomailla oleskelun pääasiallinen tarkoitus. Hakijan on ilmoitettava, onko hän oleskellut aiemmin Suomessa, minä vuosina oleskelu on tapahtunut ja aiemman oleskelun syy.

13 §

Hakemuksen tekeminen

Hakemus tulee tehdä sähköisesti tai paperisena.

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen hakemus on tehtävä, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

Paperinen hakemus tehdään Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella.

Lomake toimitetaan siinä ilmoitettuun osoitteeseen.

14 §

Hakemuksen allekirjoitus

Hakemus on allekirjoitettava.

Sähköinen hakemus täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

15 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

 

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta

 

pääjohtaja Markku Heikura

johtava asiantuntija Soili Sinisalo

Sivu on viimeksi päivitetty 10.12.2020