Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös ajoneuvon käytön perusteella määrättävän veron vaatimuksessa ilmoitettavissa tiedoista

Antopäivä
8.12.2020
Diaarinumero
VH/7478/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on autoverolain (777/2020) 28 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Tiedot vaatimuksen esittäjästä

Vaatimuksen esittäjästä tulee ilmoittaa nimi, henkilö- tai Y-tunnus ja osoite.

2 §

Vaatimuksessa esitettävät tiedot

Vaatimuksessa on ilmoitettava matkamittarin lukema käytön päättymishetkellä, ajoneuvon käytön päättymispäivä Suomessa, ajoneuvon valmistenumero ja ajoneuvon yksilölliset ominaisuudet. 

3 §

Vaatimuksen tekeminen

Hakemus tulee tehdä sähköisesti tai paperisena. 

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen vaatimus on tehtävä, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

Paperinen vaatimus tehdään erikseen sovittavalla tavalla.

Paperinen vaatimus toimitetaan Verohallinnon ilmoittamaan osoitteeseen.

4 §

Vaatimuksen allekirjoittaminen

Vaatimus on allekirjoitettava.

Sähköinen vaatimus täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

5 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

 

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2020

 

pääjohtaja Markku Heikura

johtava asiantuntija Soili Sinisalo

Sivu on viimeksi päivitetty 10.12.2020