Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös hakemuksessa veron palauttamisesta autoverolain 11, 23, 24 ja 25 §:ssä tarkoitetusta ajoneuvosta ilmoitettavista tiedoista

Antopäivä
8.12.2020
Diaarinumero
VH/7475/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - Toistaiseksi

Verohallinto on autoverolain (777/2020) 27 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Hakijan tiedot

Hakijasta tulee ilmoittaa nimi ja henkilö- tai Y-tunnus.

2 §

Ajoneuvon tiedot

Hakemuksessa tulee ilmoittaa ajoneuvon suomalainen rekisteritunnus, malli, merkki, variantti, versio, CO2 -arvo, valmistenumero, matkamittarin lukema rekisteröintipäivänä, ajoneuvon ensirekisteröintipäivä, ajoneuvon rekisteröintipäivä Suomessa ja tieto ajoneuvon erityiskäytöstä. 

3 §

Liikennelupa

Hakemuksessa tulee ilmoittaa liikennelupanumero, jos liikennelupa on ajoneuvon käytön vuoksi tarpeellinen.

4 §

Hakemuksen tekeminen

Hakemus tulee tehdä sähköisesti tai paperisena. 

Siitä, mitä sähköistä menettelyä käyttäen hakemus on tehtävä, määrätään Verohallinnon sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassa päätöksessä.

Paperinen hakemus tehdään Verohallinnon vahvistamalla lomakkeella.

Lomake toimitetaan siinä ilmoitettuun osoitteeseen.

5 §

Hakemuksen allekirjoittaminen

Hakemus on allekirjoitettava.

Sähköinen hakemus täyttää allekirjoitusvaatimuksen, jos se on varmennettu siten kuin Verohallinto on sähköisestä asioinnista ja varmentamisesta antamassaan päätöksessä määrännyt.

6 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

 

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta

 

pääjohtaja Markku Heikura

johtava asiantuntija Soili Sinisalo

Sivu on viimeksi päivitetty 10.12.2020