Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös oma-aloitteisten verojen valmisteveroilmoituksessa annettavista tiedoista

Antopäivä
25.11.2020
Diaarinumero
VH/7484/00.01.00/2020
Voimassaolo
1.1.2021 - 10.3.2021

Verohallinto on oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 16 §:n 2 momentin sellaisena kuin se on laissa 56/2018 nojalla päättänyt:

1 §

Veroilmoituksessa on annettava veron oikeamääräisyyden toteamiseksi tarvittavat tiedot sekä tuoteryhmittäin tiedot verottomista toimituksista ja verottomasta käytöstä.

Valmisteverotuksessa säännöllisesti verovelvollisten on ilmoitettava tiedot lupa- tai rekisteröintikohtaisesti.

Jos valmisteverotuksessa säännöllisesti verovelvollinen on samasta valmisteverosta saman verokauden aikana myös satunnaisesti verovelvollinen, hänen on eroteltava säännöllistä ja satunnaista toimintaa koskevat tiedot.

2 §

Sähkön tuottajan ja sähkön pientuottajan sähköveroilmoituksessa on ilmoitettava sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitetut verotustiedot voimalaitoskohtaisesti.

3 §

Valmisteverotuksessa on veroilmoituksen tuotemäärätiedot ilmoitettava kahden desimaalin tarkkuudella yli menevää osuutta huomioon ottamatta. Desimaaleja ei kuitenkaan ilmoiteta, jos kyse on tupakkaverolaissa tarkoitetuista tupakkatuotteista tai jäteverolaissa tarkoitetuista jätteistä taikka sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitetuista kivihiiltä koskevista verotustiedoista.  

4 §

Sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa tarkoitetun maakaasun verokausi alkaa kuukauden 1. päivänä kello 07.00 ja päättyy seuraavan kuukauden 1. päivänä kello 07.00.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2020

 

Pääjohtaja Markku Heikura

Johtava asiantuntija Soili Sinisalo

Sivu on viimeksi päivitetty 26.11.2020