Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta

Antopäivä
12.12.2019
Diaarinumero
VH/5462/00.01.00/2019
Voimassaolo
1.1.2020 - Toistaiseksi

Verohallinto muuttaa ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä antamansa päätöksen (927/2018) 3 a §:n seuraavasti:

3 a §

Ennakonpidätys tuloverolain 77 §:ssä tarkoitetusta ulkomaantyötulosta toimitetaan Suomessa vakuutetun palkasta 1,86 prosentin suuruisena, kun ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on vähintään 14 574 euroa vuodessa. Jos ulkomaantyötulo tai vakuutuspalkka on alle 14 574 euroa vuodessa, ennakonpidätys toimitetaan 0,68 prosentin suuruisena. Ennakonpidätyksen perusteena käytetään ulkomaantyötulon sijasta työeläkelaeissa tarkoitettua vakuutuspalkkaa, edellyttäen, että vakuutetun eläketurva on järjestetty joko pakollisesti tai vapaaehtoisesti työntekijän eläkelain (395/2006) perusteella. Muussa tapauksessa perusteena käytetään ennakkoperintälain 13 §:ssä tarkoitettua ennakonpidätyksen alaista palkkaa.

 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

 

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2019

 

pääjohtaja Markku Heikura

johtava asiantuntija Mia Keskinen

Sivu on viimeksi päivitetty 16.12.2019