Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös - Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n mukaiset maksut julkisten tietojen luovuttamisesta

Antopäivä
13.12.2012
Diaarinumero
A41/00 00 00/2012
Voimassaolo
1.1.2013 -31.12.2015

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2012

Verohallinto on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla päättänyt Verohallinnon julkisten tietojen luovuttamisen maksuista:

1 §

Julkisten tietojen antaminen suullisesti tai sähköpostilla, silloin kun pyydetty tieto on yksilöity siten, että se ei ole löydettävissä Verohallinnon asiakirjarekistereistä siinä käytettävän asiakirjaluokittelun ja asiakirjan tunnisteen avulla

 • 55 e jokaiselta alkavalta tunnilta.
  Tuntiveloitus sisältää tietojen hakemiseen käytetyn ajan
   
 • Tietopalvelun hinnaston mukaisesti, silloin kun julkisia tietoja pyydetään sähköisessä muodossa henkilötunnuksella yksilöityinä

2 §

Julkisten tietojen antaminen otteena tai tulosteena

 • 2 e ote tai tuloste
 • Kuitenkin vähintään 10 € laskutuskerta
  Laskutuskerta sisältää 1 – 5 otetta tai tulostetta
   
 • 55 e jokaiselta alkavalta tunnilta, silloin kun tietojen tulostaminen tai kopiointi vaatii yli 30 minuutin työn
  Tavanomaisessa tietoluovutuksessa tuntiveloitus sisältää tulostamiseen tai kopiointiin käytetyn ajan.
  Silloin kun pyydetty asiakirja ei ole yksilöity siten, että se olisi löydettävissä Verohallinnon asiakirjarekistereistä sisältää tuntiveloitus myös tietojen hakemiseen käytetyn ajan.

3 §

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1.1.2013.

Pääjohtajan estyneenä ollessa
Ylijohtaja Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja Taito von Konow

Sivu on viimeksi päivitetty 20.4.2017