Palvelussa saattaa esiintyä häiriöitä maanantaina 5.12. klo 0.00–4.00 huoltotoimenpiteiden vuoksi. Pahoittelemme asiasta aiheutuvaa vaivaa.

Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden verotusarvoista

Antopäivä
26.2.2018
Diaarinumero
A29/200/2018
Voimassaolo
1.3.2018 - Toistaiseksi

Verohallinto on tupakkaverolain (1470/1994) 9 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 838/2017 nojalla vahvistanut:

1 §

Maaliskuun 1 päivästä 2018 lukien käytettävät sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahan tuotujen seuraavien tupakkatuotteiden vähittäismyyntihintojen painotetut keskiarvot eli verotusarvot ovat seuraavat:

Savukkeet 334,90 €/1000 kpl

Sikarit ja pikkusikarit 509,45 €/1000 kpl

Piippu- ja savuketupakka 400,78 €/kg

Savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka 202,75 €/kg

Savukepaperi vähittäismyyntimuodossa 30,05 €/1000 kpl

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1.3.2018

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2018

pääjohtaja Markku Heikura

johtava asiantuntija Soili Sinisalo

Sivu on viimeksi päivitetty 2.3.2018