Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen korjausilmoituksen antamisesta annetun päätöksen 14 §:n muuttamisesta

Antopäivä
14.11.2017
Diaarinumero
A216/200/2017
Voimassaolo
1.12.2017 - 30.4.2018

Tämä päätös on kumottu Verohallinnon päätöksellä veroilmoituksen ja kiinteistötietojen ilmoituksen antamisesta.

Tällä päätöksellä kumotaan Verohallinnon päätös veroilmoituksen ja kiinteistötietojen korjausilmoituksen antamisesta (565/2017) 14 §:n 3 momentti.


Verohallinto muuttaa veroilmoituksen ja kiinteistötietojen korjausilmoituksen antamisesta antamansa päätöksen (565/2017) 14 §:n 3 momentin seuraavasti:

14 §

Kiinteistötietojen ilmoittaminen kiinteistöverotusta varten

Yhteisön ja yhteisetuuden on ilmoitettava kiinteistöverotusta varten kiinteistöverolain 16 §:ssä tarkoitetun selvityksen tiedoissa olevat virheet ja puutteet viimeistään huhtikuun 30 päivänä sen estämättä mitä veroilmoituksen antamisajankohdasta on muuten määrätty.

 

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2017. Tätä päätöstä sovelletaan yhteisön ja yhteisetuuden vuoden 2018 kiinteistöverotuksessa, jonka perusteena ovat kalenterivuoden 2017 kiinteistötiedot.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2017

 

Pääjohtajan estyneenä ollessa
Ylijohtaja    Arto Pirinen   

Johtava asiantuntija   Kari Aaltonen

Sivu on viimeksi päivitetty 15.11.2017